กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > เป็นมิตรกับตัวเอง
กลับหน้าแรก


ที่ระลึกงานทอดกฐิน ปี ๒๕๕๒
จัดทำโดย ชมรมเพื่อนคุณธรรม

ลำดับที่
คำบรรยาย
ดาวน์โหลด
mp3
ขนาด
ดาวน์โหลด
wma
ขนาด
  เป็นมิตรกับตัวเอง
mp3
๒๙ MB
๕ MB
  มองนอกอย่าืลืมใน
๓๒ MB
๘ MB
  เปิดใจยอมรับพร้อมทุกอย่าง
๓๘ MB
๖ MB
  อยู่กับปัจจุบันให้เป็น
๓๓ MB
๕ MB
  รู้ทันกิเลส
๓๗ MB
๖ MB
  รู้ใจก็ไร้ทุกข์
๓๗ MB
๖ MB
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved