กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > ปีใหม่ ๒๕๕๓
กลับหน้าแรก


จัดทำโดย กลุ่มบัวหลวงบำเพ็ญประโยชน์

พ.ศ.
คำบรรยาย
ดาวน์โหลด
mp3
ขนาด
ดาวน์โหลด
wma
ขนาด
๒๕๕๓
  ปีใหม่... เปิดใจรับความสุข
mp3
๒๐ MB
๘ MB

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved