กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > ธรรมยาตรา ๑๔
กลับหน้าแรก

ธรรมยาตราเพื่อชีวิตและธรรมชาติ ลุ่มน้ำลำปะทาวปีที่ ๑๔ เพื่อความมั่นคงแห่งชีวิต

แบ่งปันบน facebook Share

   

ลำดับที่
คำบรรยาย
ดาวน์โหลด
wma
ขนาด
  รายการบรรยายธรรมประจำวัน โดย พระไพศาล วิสาโล    
ธรรมยาตราทำไม
๒๑ MB
เดินด้วยใจ
๑๘ MB
ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบารมี
๒๕ MB
จุดหมายอยู่ไกล ใจอยู่ปัจจุบัน
๒๓ MB
ทำกิจคู่ทำจิต
๒๖ MB
ฉลาดเก็บเกี่ยวความสุข
๒๒ MB
สุขง่าย ทุกข์ยาก
๒๖ MB
สงบที่ใจ
๒๔ MB
เจอทุกข์ ใจไม่ทุกข์
๒๖ MB
๑๐
เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรม
๒๓ MB
๑๑
ปลุกพลังขับเคลื่อนความดี
๒๒ MB
๑๒
ใจสู้ รู้ทันจิต
๑๗ MB
๑๓
เพื่อนร่วมทาง
๒๔ MB
๑๒
เดินช้าถึงเร็ว
๒๒ MB
๑๕
ยกจิตให้เหนือโลก
๒๑ MB
๑๖
ธรรมยาตราชั่วชีวิต
๒๔ MB

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved