กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > ธรรมยาตรา ๑๓
กลับหน้าแรก

ธรรมยาตราเพื่อชีวิตและธรรมชาติ ลุ่มน้ำลำปะทาวปีที่ ๑๓ ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

แบ่งปันบน facebook Share

   

ลำดับที่
คำบรรยาย
ดาวน์โหลด
wav
ขนาด
  รายการบรรยายธรรมประจำวัน โดย พระไพศาล วิสาโล    
ธรรมยาตราเพื่ออะไร
๑๒ MB
ฟื้นฟูธรรมและธรรมชาติ
๑๗ MB
เจอทุกข์ ใจไม่ทุกข์
๑๖ MB
เป็นมิตรกับความปวด
๑๓ MB
เพียรไม่หยุด
wav
๑๘ MB
สกัดกิเลสออกจากใจ
๑๗ MB
สุขง่าย ทุกข์ยาก
๑๗ MB
ปวดแต่กาย ใจสงบเย็น
๑๖ MB
อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ
๑๖ MB
๑๐
เดินหน้าเข้าหาทุกข์
๑๖ MB
๑๑
เก็บเกี่ยวความสุขสองข้างทาง
๑๕ MB
๑๒
มองเป็นเห็นธรรม
๑๗ MB
๑๓
ความเปลี่ยนแปลงบนภูโค้ง
๑๗ MB
๑๒
เติมความกว้างและความลึกให้่แก่ใจ
๑๗ MB
๑๕
ตัวถึงที่หมาย ใจถึงธรรม
๑๘ MB
๑๖
ชีวิตนี้คือธรรมยาตรา
๓๒ MB
  รายการพิเศษ    
๑๗
ภาวนามรณสติ
๘ MB
๑๘
อนุโมทนาบ้านหนองฉิม
๘ MB
๑๙
อนุโมทนาบ้านตาดรินทอง
๒๓ MB
 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved