กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > ธรรมยาตรา ๑๒
กลับหน้าแรก

ธรรมยาตราเพื่อชีวิตและธรรมชาติ ลุ่มน้ำลำปะทาวปีที่ ๑๒ ภาวนาเพื่อลำปะทาว

แบ่งปันบน facebook Share

   

ลำดับที่
คำบรรยาย
ดาวน์โหลด
wav
ขนาด
  รายการบรรยายธรรมประจำวัน    
รวมพลชาวธรรมยาตรา
๑๕ MB
เดินเพื่อธรรม ด้วยธรรม และในธรรม
๑๙ MB
คุณของความทุกข์
๑๕ MB
ล่องกระแสธรรม
๑๓ MB
ค้นพบตนเอง
๑๖ MB
นึกถึงผู้อื่น ไม่ลืมมองตน
๑๗ MB
พบสุขและสงบที่ใจ
๑๙ MB
สายสัมพันธ์กับสรรพสิ่ง
๑๗ MB
เดินหน้าเข้าหาทุกข์
๑๖ MB
๑๐
ทางใกล้ไกล ใจอยู่กับปัจจุบัน
๑๗ MB
๑๑
อยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์
๑๘ MB
๑๒
อยากได้ ต้องพร้อมเสีย
๑๙ MB
๑๓
รางวัลแห่งการทวนกระแส
๑๒ MB
๑๔
อย่าประมาทกับชีวิต
๑๘ MB
๑๕
อย่าประมาทก้าวเล็กๆ
๑๙ MB
๑๖
ธรรมยาตราที่แท้จริง
๑๘ MB
  รายการพิเศษ    
๑๗
อนุโมทนาเช้า ๑ ธค ๕๔
๗ MB
๑๘
รายการความสูญเสียและปล่อยวาง
๒๑ MB
๑๙
รายการเจริญมรณสติ
๒๑ MB
 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved