กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > ธรรมยาตรา ๑๑
กลับหน้าแรก


ธรรมยาตราเพื่อชีวิตและธรรมชาติ ลุ่มน้ำลำปะทาวปีที่ ๑๑

ลำดับที่
คำบรรยาย
ดาวน์โหลด
wma
ขนาด
รวมพลคนธรรมยาตรา
๗MB
เดินเพื่อธรรมและโดยธรรม
๕ MB
ไม่สะดวกแต่เป็นสุข
๘ MB
เดินด้วยใจ
๗ MB
เพียรไม่หยุด
๘ MB
เป็นมิตรกับตัวเอง
๙ MB
จะเป็นดักแด้หรือผีเสื้อ
๘ MB
เจอทุกข์โดยไม่ทุกข์
๘ MB
ฟื้นฟูธรรมเพื่อธรรมชาติ
๙ MB
๑๐
ในสุขมีทุกข์ ในทุกข์มีสุข
๘ MB
๑๑
รำลึกถึงความรักของพ่อแม่
๙ MB
๑๒
ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง
๓ MB
๑๓
ฟื้นธรรมชาติด้วยการสร้างธรรมในสังคม
๙ MB
๑๔
ฟังเสียงธรรมชาติ
๙ MB
๑๕
เดินเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใน
๘ MB
๑๖
ธรรมยาตราชั่วนิรันดร์
๙ MB
๑๗
มรณสติ ที่ตาดภูทอง
๕ MB

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved