กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > ธรรมะสำหรับผู้ป่วย
กลับหน้าแรก

ธรรมะสำหรับผู้ป่วย

ลำดับที่
คำบรรยาย
ดาวน์โหลด
mp3
ขนาด
เหนือกายยังมีใจ
๗ MB
เยียวยากายด้วยใจผ่อนคลาย
๗ MB
มิติที่มิอาจมองข้าม
๘ MB
ทุกข์หารสาม
๖ MB
รักษากายฟื้นฟูจิตใจ
๑๐ MB
เยียวยาใจ
๖ MB
รักษาใจให้ปลอดพิษ
๒๖ MB
ยาสามัญประจำใจ
๑๐ MB
ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา
๑๐ MB
๑๐
เป็นสุขในทุกความความเปลี่ยนแปลง
๑๒ MB
๑๑
วางใจอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง
๔๐ MB
๑๒
ธรรมะสำหรับผู้ป่วย
๓๙ MB
๑๓
เตรียมใจในยามป่วยหนัก
๒๑ MB

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved