กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > พระป่า พระธรรมดา
กลับหน้าแรก


จัดทำโดย เครือข่ายพุทธิกา

ลำดับที่
คำบรรยาย
ดาวน์โหลด
mp3
ขนาด
ดาวน์โหลด
wma
ขนาด
  สู่ร่มกาสาวพัสตร์
  เพื่อฝึกให้สติเป็นนิสัยของจิต
mp3
๒๕ MB
๒ MB
  บทบาทของพระนักอนุรักษ์
  และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
๒๑ MB
๓ MB
  ที่มาของโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
๒๐ MB
๒ MB
  บทบาทของเครือข่ายพุทธิกาต่อสังคม
๒๒ MB
๓ MB
  ความสงบสยบปัญหา และการเยียวยาผู้ยังอยู่
๒๔ MB
๓ MB
  เหนือความตาย จากวิกฤตสู่โอกาส
๓๖ MB
๔ MB
  ไม่ผลักไส ไม่ไฝ่หา
๓๓ MB
๔ MB
  รู้ใจก็ไร้ทุกข์
๓๒ MB
๔ MB

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved