กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > เข้าพรรษา ๕๔
กลับหน้าแรก

แบ่งปันบน facebook Share  

ลำดับที่
คำบรรยาย
วันที่
ดาวน์โหลด
wav
ขนาด
ธรรมวันอาสาฬหบูชา ๑๕ กรกฎาคม ๕๔
wav
๘ MB
ละเว้นทางสุดโต่ง ๑๕ กรกฎาคม ๕๔
๑๙ MB
อยู่อย่างไม่ประมาท ๑๖ กรกฎาคม ๕๔
๒๒ MB
รู้นอกรู้ใน ๑๗ กรกฎาคม ๕๔
๒๑ MB
หานอกพบใน ๑๙ กรกฎาคม ๕๔
๒๓ MB
ใช้เวทนาให้เป็น ๒๐ กรกฎาคม ๕๔
๑๙ MB
เปิดใจรับธรรม ๒๐ กรกฎาคม ๕๔
๒๔ MB
ทำใจเหมีอนใบบัว ๒๒ กรกฎาคม ๕๔
๒๔ MB
ผู้หญิงก็บรรลุธรรมได้ ๒๒ กรกฎาคม ๕๔
๒๑ MB
๑๐
วันพระ ชนะด้วยธรรม
๒๒ กรกฎาคม ๕๔
๑๒ MB

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved