กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > เพลงธรรมะชุด ไม่เป็นอะไรกับอะไร
กลับหน้าแรก

เพลงธรรมะชุด ไม่เป็นอะไรกับอะไร

วงจีวัน
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดทำโดย คณะศิษยานุศิษย์
รับฟังทางยูทูบ

 

คำนิยม

เพลงนั้นสามารถเป็นสื่อแห่งธรรมได้   มีเพลงมากมายที่แต่งขึ้นเพื่อให้คติธรรมหรือสอนใจผู้คน  เช่นเดียวกับบทกวี นิยาย และศิลปะอีกหลายแขนง  มีผู้คนจำนวนมากที่แม้จะอยู่ไกลวัด แต่ก็ได้แง่คิดในการดำเนินชีวิตจากเสียงเพลง  จะว่าไปแล้ว แม้แต่เพลงที่ไม่ได้บรรเลงหรือขับร้องเพื่อสอนธรรม  แต่หากฟังเป็น ก็เกิดปัญญา หรือถึงกับบรรลุธรรมได้  ดังพระติสสะในสมัยพุทธกาล  ขณะที่เดินผ่านบ้านเศรษฐีผู้หนึ่ง ได้ยินเสียงนางทาสีร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของชีวิต ท่านพิจารณาตามก็เกิดปัญญาแจ่มแจ้งในพระไตรลักษณ์ บรรลุอรหัตผลทันที  ในญี่ปุ่นก็มีเรื่องเล่าว่าพระรูปหนึ่งเดินผ่านโรงเตี๊ยม ขณะที่ชายหญิงคู่หนึ่งร้องเพลง มีเนื้อความตอนหนึ่งว่า “ถ้าเธอไม่มีใจให้ฉัน ก็เลิกกัน” พอท่านได้ยิน ก็บรรลุธรรมทันที เพราะสำหรับท่าน ข้อความดังกล่าวไม่ใช่การตัดพ้อของคนรัก แต่ชี้ว่าหากใจไม่ยึดติดในสิ่งใด ก็ไร้ทุกข์อีกต่อไป

 หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ  นอกจากเป็นอาจารย์กรรมฐานแล้ว ท่านยังมีความสามารถในทางช่าง  อีกทั้งสนใจการแต่งเพลงด้วย  น่าเสียดายที่เพลงที่ท่านแต่งสูญหายไปมาก   แต่ก็น่ายินดีที่ชีวิตและคำสอนของท่าน เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดบทเพลงที่ไพเราะหลายเพลง  บทเพลงเหล่านี้แต่งและบรรเลงโดยวงจีวันหรือจีวันแบนด์  ซึ่งมีผลงานสื่อธรรมด้วยเสียงเพลงอย่างต่อเนื่อง  อาทิ เพลงชุด “ปฏิญญาจากสวนโมกข์”  “ตามรอยธรรมหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ” และ “โลกรอดเพราะกตัญญู”

เพลงชุด “ไม่เป็นอะไรกับอะไร” ไม่เพียงนำเสนอชีวิตของหลวงพ่อคำเขียนอย่างน่าสนใจแล้ว ยังนำเอาแก่นธรรมคำสอนของหลวงพ่อมาเสนอให้เข้าใจง่าย สามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการเจริญสติได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขด้วย  เชื่อว่าผู้ฟังจะได้รับประโยชน์แห่งธรรมจากบทเพลงเหล่านี้ไม่มากก็น้อย

ขอบคุณคุณณพา จีวัน และคุณดินป่า จีวัน ที่มีฉันทะ อุตสาหะ และศรัทธาในการผลิตผลงานเพลงนี้ออกมาได้อย่างงดงาม  หวังว่าสายธารธรรมจะรินไหลอย่างใสสะอาดไปพร้อมกับบทเพลงของทั้งสองท่านอีกนานเท่านาน

พระไพศาล วิสาโล
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved