กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > บันทึกของหมอนไม้
กลับหน้าแรก

บันทึกของหมอนไม้
โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

 

คำนิยม

เรามักนึกถึงป่าเขาลำเนาไพรเมื่อปรารถนาความสงบ  และนึกถึงวัดเมื่ออยากทำบุญหรือฟังธรรม แต่แท้จริงแล้วเราสามารถหาความสงบได้ที่กลางใจเรา  เพียงแค่น้อมใจให้เป็นกุศลเราก็ได้บุญแม้อยู่ไกลวัด และหากมองเป็นก็เห็นธรรมในทุกหนแห่ง

แม้ไม่มีโอกาสหลีกเร้นไปอยู่ป่า เพียงแค่ใช้ชีวิตอย่างมีสติ  น้อมใจอยู่กับปัจจุบันให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นทั่วพร้อม  ความสงบก็บังเกิดขึ้นที่ใจเรา  ถึงจะไม่มีเวลาไปปักกลดกลางป่า  แต่เราก็สามารถปักกลดกลางใจได้ตลอดเวลา แทนที่จะส่งจิตออกนอกหรือปล่อยใจฟุ้งเตลิดไปยังอดีตหรืออนาคต ก็หันกลับมามองตน ตามดูรู้ทันอาการของใจ ไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดปรุงแต่งและอารมณ์ที่จรเข้ามา จนจิตตั้งมั่นอยู่ในความปกติ ด้วยเหตุนี้ภายในจึงสงบนิ่งได้แม้รอบตัวจะอึกทึกวุ่นวายเพียงใดก็ตาม

จิตที่นิ่งสงบ  ช่วยให้เราสามารถเพ่งพินิจโลกรอบตัวได้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ  ไม่หลงเพลินไปตามกระแสหรือขัดใจเมื่อถูกกระทบ  จึงสามารถเห็นความจริงในแง่มุมที่อาจไม่เคยสังเกตมาก่อน  ในแง่หนึ่งก็ทำให้เราคลายความลุ่มหลงติดยึดมัน เพราะเห็นมันมีเสน่ห์น้อยลง หรือประจักษ์ถึงโทษและความไร้แก่นสารของมัน แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทำให้มีความอ่อนโยนต่อผู้คนและละเอียดอ่อนต่อสรรพชีวิตมากขึ้น แม้กระทั่งชีวิตเล็ก ๆ ที่ใคร ๆ เห็นว่าไร้ค่า ก็มีสิทธิได้รับความเมตตาจากเรา

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ “หมอนไม้” ได้ปักกลดกลางใจอย่างมีฉันทะในธรรม  การหมั่นดูใจของตนทำให้เธอเห็นกิเลสที่เพ่นพ่านในใจ และกล้าที่จะประจานหรือเปิดโปงมันโดยไม่กลัวเสียหน้า ขณะเดียวกันเมื่อเธอเห็นความสำคัญของการอยู่อย่างมีสติและใช้ชีวิตให้ช้าลง ก็พบความสงบในใจ  เมื่อใจสงบแล้ว นอกจากจะสัมผัสได้ถึงแง่งามของชีวิตและคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยแล้ว ยังสามารถเห็นธรรมจากโลกรอบตัวได้ไม่ยาก   ถึงที่สุดแล้วปรากฏการณ์ภายนอกที่เราพานพบสามารถสะท้อนความจริงของใจเราได้ทั้งสิ้น  เพราะความจริงภายนอกกับความเป็นไปภายในหาได้แยกจากกันไม่

เรื่องราวเหล่านี้เธอได้ถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องในคอลัมน์ “ปักกลดกลางป่ากระดาษ” ของเธอมานานหลายปี  บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้อเขียนอันมีคุณค่าของเธอจะได้รับการรวมพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อเป็นกำลังใจและแนวทางสำหรับผู้ประสงค์จะปักกลดกลางใจ เพื่อชีวิตที่สงบ เปี่ยมด้วยปัญญาและกรุณา  หากอ่านอย่างช้า ๆ และใคร่ครวญ  เชื่อแน่ว่าผู้อ่านจะได้รับแรงดลใจจากหนังสือเล่มนี้ไม่น้อยเลย

พระไพศาล วิสาโล
๑ กันยายน ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved