กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > พบเพื่อจาก สัจธรรมแห่งชีวิต
กลับหน้าแรก
 

พบเพื่อจาก สัจธรรมแห่งชีวิต

โดย พุดซ้อน
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

 

คำนิยม

ชีวิตของเราแต่ละคนมักมีบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง  คนเหล่านี้จำนวนไม่น้อยเป็นคนเล็ก ๆ ที่ไม่มีชื่อเสียง ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่ได้ทิ้งภาพประทับอันงดงามไว้ในใจเรา เกิดความรู้สึกอิ่มเอิบปีติยามนึกถึง  อีกทั้งความเมตตากรุณา ความเสียสละ หรือคำสอนของเขาเหล่านั้นยังได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา ช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและผาสุก

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องราวของหลายชีวิต ที่ชวนให้เราระลึกถึงใครบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา และมอบสิ่งที่ทรงคุณค่าไว้ในความทรงจำอันยากจะลืมเลือน  แม้ชีวิตของผู้เขียนจะไม่เหมือนชีวิตของใครเลย  แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ย่อมอดไม่ได้ที่จะนึกถึงช่วงเวลาอันน่าประทับใจในวัยเด็กของตน  ไม่เพียงเพราะหลายคนในเรื่องคล้ายกับคนที่เราเคยรู้จักเท่านั้น  หากผู้เขียนยังพาเรากลับไปย้อนรำลึกถึงวิถีชีวิตในอดีต  อาทิ ครอบครัวใหญ่ที่มีผู้คนหลายช่วงวัยอยู่ด้วยกัน  ความเอื้อเฟื้อเจือจานกันระหว่างเพื่อนบ้าน ขนมที่เราคุ้นเคยในวัยเด็ก   ไปจนถึงการละเล่นที่สนุกสนาน   ทั้งหมดนี้เคยเป็นสิ่งธรรมดาสามัญ พบเห็นได้ทุกวัน แต่ทุกวันนี้กลายเป็นสิ่งที่เราถวิลหาเพราะได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว   ไม่เว้นแม้กระทั่งการเลี้ยงดูหรือการอบรมพร่ำสอนจากรุ่นสู่รุ่น เพราะทุกวันนี้ผู้คนต่างมีชีวิตที่เร่งรีบ จนแทบไม่มีเวลาที่จะให้แก่กันและกัน

อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา เพราะไม่มีอะไรที่จิรังยั่งยืน  ทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป  ไม่เพียงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีเท่านั้นที่ต้องแปรเปลี่ยนไป  ชีวิตของผู้คนก็เช่นกัน   หนังสือเล่มนี้แม้เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนซึ่งมีวิถีชีวิตและนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน แต่แก่นแกนที่เชื่อมร้อยคนเหล่านี้เข้าด้วยกันก็คือ ความจริงที่เรียกว่าอนิจจัง  ทุกคนผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราว สุดท้ายก็ต้องจากเราไป  และสักวันหนึ่งก็ต้องถึงคราวที่เราจะเป็นฝ่ายจากไป

เราพบกันวันนี้ก็เพื่อพรากจากกันในวันหน้า  ดังนั้นในขณะที่ยังมีโอกาส เราจึงควรทำดีต่อกัน  เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน  สิ่งใดที่ควรทำ ไม่ควรผัดผ่อนหรือรั้งรอ แต่ให้รีบทำเสียแต่วันนี้ เพราะหากผัดผ่อนไปวันหน้า แน่ใจได้อย่างไรว่าวันนั้นจะมาถึง  ภาษิตธิเบตกล่าวว่า “พรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อน”  ใช่หรือไม่ว่า พ้นจากวันนี้ไปก็อาจเป็นชาติหน้าเลยก็ได้

นอกจากการทำความดีต่อกันเสียแต่วันนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียใจในวันหน้าเมื่อคนรักจากไปแล้ว  อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมก็คือการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมือกับความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราเอง  ในเมื่อเราทุกคนต้องตาย ก็ควรคิดถึงการตายดีด้วย อย่านึกถึงการอยู่ดีเท่านั้น  เราจะตายดีได้ก็เพราะหมั่นทำความดี สร้างบุญกุศล จนมั่นใจในคุณค่าของชีวิตที่ผ่านมา  อีกทั้งฝึกจิตอยู่เสมอ พร้อมจะปล่อยวางทุกอย่างเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง ไม่มีสิ่งใดค้างคาใจ ไม่ว่าคนรัก ทรัพย์สมบัติ  ความโกรธ หรือความรู้สึกผิด 

ขออนุโมทนา “พุดซ้อน” ที่บรรจงถ่ายทอดเรื่องราวในวัยเด็กและคติธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งไม่เพียงช่วยให้เรา “อยู่ดี” เท่านั้น แต่พร้อมที่จะ “ตายดี” ด้วย


พระไพศาล วิสาโล
๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved