กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > เปลี่ยนหลงเป็นรู้
กลับหน้าแรก

เปลี่ยนหลงเป็นรู้

คัดสรรธรรมหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย คณะศิษยานุศิษย์

 

คำนำ

ร่างกายของเรามีสองสภาวะคือ ตื่น กับ หลับ  จิตใจของเราก็มีสองสภาวะเช่นกัน คือ รู้ กับ หลง  ในยามปกติคนเราตื่นมากกว่าหลับ แต่จิตใจนั้นกลับหลงมากกว่ารู้  เช่น หลงอยู่ในอดีตหรืออนาคต โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบัน  การหลับนั้นเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ทำให้ร่างกายได้พักผ่อน หายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า  แต่ความหลงนั้นเป็นโทษแก่เราอย่างมาก  โดยเฉพาะเมื่อหลงอยู่ในความคิดหรืออารมณ์ที่เป็นอกุศล  ไม่เพียงทำให้เราจมในความทุกข์จนไถ่ไถ่ถอนไม่ขึ้นแล้ว ยังเป็นเหตุให้เราสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่น เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจตามมา

กล่าวได้ว่าความทุกข์ใจของผู้คนทุกวันนี้เกิดจากความหลงเป็นสำคัญ  ความโกรธ เกลียด เศร้า วิตก กังวล เครียด จึงสามารถครอบงำ เผาลน และทิ่มแทงจิตใจได้   ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งหลง และยิ่งหลงก็ยิ่งทุกข์  แต่เมื่อใดที่มีสติ รู้สึกตัวขึ้นมา ใจก็หลุดจากอารมณ์เหล่านั้นทันที  การนำความรู้สึกตัวมาแทนที่ความหลง เป็นหนทางออกจากทุกข์ ที่ทุกคนทำได้  ความรู้สึกตัวนี้แหละเป็นพื้นฐานของการรู้ความจริงของกายและใจอย่างแจ่มแจ้ง เป็น “รู้” ที่จะทำลาย “หลง”ได้อย่างสิ้นเชิง จนไม่มีทุกข์หลงเหลือ

การฝึกฝนจิตใจให้รู้มาแทนหลง คือหนทางสู่ความพ้นทุกข์  แต่การที่เราจะรู้ได้ ก็ต้องหลงก่อน  จะว่าไปแล้วหลงนั้นแม้เป็นโทษ แต่ก็มีประโยชน์ตรงที่หากเห็นมัน ความรู้ก็เกิดแก่เรา  ดังที่หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณได้กล่าวในหนังสือเล่มนี้ว่า  “ความหลงไม่ใช่ผิด มันเป็นความรู้ต่างหาก”  นั่นคือความรู้ว่า หลงก็ไม่เที่ยง รวมทั้งรู้ว่า หลงมีอาการอย่างไร ต่างจากความรู้ตัวอย่างไร   การรู้จักอาการของมัน ทำให้เรารู้เท่าทันเมื่อมันเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้ได้สติ และความรู้ตัวตามมา

“เปลี่ยนหลงเป็นรู้” คือคำพูดที่หลวงพ่อคำเขียนแนะนำลูกศิษย์อยู่เนือง ๆ   มีคำสอนอีกมากมายของท่านที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติ  จึงได้มีการคัดสรรมารวมในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นในวาระสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อคำเขียน   หากท่านยังมีชีวิตอยู่  ท่านจะมีอายุครบ ๘๒ ปีในวันที่ ๑๒ สิงหาคมปีนี้  ขณะเดียวกันวันที่ ๒๓ สิงหาคมปีนี้ เป็นวันครบ ๔ ปีแห่งการละสังขารของท่าน  นอกจากจัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทานแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม  คณะศิษยานุศิษย์ยังได้จัดงานบูชาคุณหลวงพ่อ  ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ   โดยมีการปฏิบัติธรรมและบรรยายธรรมเป็นอาจาริยบูชาด้วย

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดกำลังใจและเห็นหนทางการปฏิบัติเพื่อไถ่ถอนจิตใจออกจากความทุกข์ พบกับความสงบเย็นเป็นสุขและเจริญในธรรม

พระไพศาล วิสาโล
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved