กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ปทานุกรมความตาย
กลับหน้าแรก
 

ปทานุกรมความตาย
รวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบ

จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๘
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
ดาวโหลดอ่านทั้งเล่ม ไฟล์pdf ไฟล์_4galaxy

 

คำนำ

ความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น  แต่น้อยคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องความตายเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อวันนั้นมาถึง สาเหตุสำคัญเป็นเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัว หรือไม่ก็แสร้งทำราวกับว่าตนเองจะไม่มีวันตาย  จึงมีชีวิตเหมือนคนลืมตาย  ครั้นความตายมาประชิดตัว จึงมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเลย 

ผู้คนทุกวันนี้คิดถึงแต่การมีชีวิตที่ดี แต่ลืมนึกถึงการตายดี  ดังนั้นจึงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการมีชีวิตที่ดี  โดยไม่ได้วางแผนใด ๆ สำหรับการตายดีเลย  จึงนับว่าน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ละทิ้งโอกาสที่จะได้ประสบสัมผัสสิ่งสำคัญ ณ ปลายสุดของชีวิต

สำหรับผู้เห็นความสำคัญของการเตรียมตัวตาย    การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความตายในแง่มุมต่าง ๆ รวมทั้งภาวะใกล้ตาย  และเหตุปัจจัยที่ทำให้ตายดี  ย่อมเป็นสิ่งที่มิอาจละเว้นได้    หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการศึกษาดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือเพื่อการตายดีได้ด้วย โดยเฉพาะกรณีที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์สำหรับญาติผู้ป่วยที่ประสงค์จะช่วยเหลือคนรักของตนให้ผ่านพ้นความตายได้ด้วยใจสงบ 

หนังสือเล่มนี้นำประเด็นสำคัญ ๆ เกี่ยวกับความตายและการตายดี มาเสนอในรูปปทานุกรม เพื่อง่ายต่อการศึกษาและปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจ   รายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนี้สามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มอื่น ๆ ของเครือข่ายพุทธิกาและผู้รู้ท่านอื่น ๆ ดังระบุไว้ท้ายเล่ม

พระไพศาล วิสาโล
๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved