กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > หลบร้อน ใต้ร่มธรรม
กลับหน้าแรก
 

หลบร้อน ใต้ร่มธรรม

ผู้เขียน พระอธิป อธิปปัญโญ
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

 

คำนิยม

ธรรมะในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ เป็นเรื่องเข้าใจยากและไกลตัว  สาเหตุสำคัญก็เพราะธรรมะที่เผยแพร่กันนั้นมักเต็มไปด้วยศัพท์บาลี อีกทั้งเป็นนามธรรมและไม่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนสมัยนี้  แต่ความจริงแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องยาก  อีกทั้งเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างยิ่ง  ตราบใดที่ความทุกข์สามารถเกิดกับเราได้ทุกขณะ อีกทั้งความแก่ ความเจ็บ และความตาย ยังตามติดตัวเราอยู่ตลอดเวลา  ตราบนั้นธรรมะก็มีความสำคัญกับเราทุกลมหายใจ  เพราะธรรมะเท่านั้นที่ช่วยให้เราก้าวข้ามความทุกข์และเผชิญความผันผวนปรวนแปรของชีวิตได้ด้วยใจสงบ

ใครที่เข้าใจธรรมะในลักษณะข้างต้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้มองเห็นธรรมะในมุมใหม่  เพราะผู้เขียนได้นำธรรมะมาถ่ายทอดให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเรื่องเล่าและชีวิตของผู้คน ซึ่งไม่ใช่ยอดมนุษย์ ผู้วิเศษ หรือพระอริยะ  หากเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ต่างจากเรา ๆ ท่าน ๆ   ทำให้เห็นชัดว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเหลือวิสัย  หากมีจิตใจมุ่งมั่น มีความพากเพียรพยายาม และมีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว  ก็สามารถประพฤติธรรม บำเพ็ญคุณงามความดีได้   โดยมีความสุขและความสำเร็จเป็นรางวัล อันเป็นผลที่จับต้องได้ ไม่ไกลเกินเอื้อม

หลบร้อนใต้ร่มธรรม เป็นหนังสือธรรมะ ที่นอกจากให้ความรู้ทางธรรม โดยมีเรื่องเล่าเป็นสื่อนำแล้ว ยังให้ความเพลิดเพลินในการอ่าน   ที่สำคัญกว่านั้นก็คือทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี  หนังสือธรรมะที่ดีนั้นต้องประเทืองปัญญาและจรรโลงอารมณ์    บำรุงทั้งสมองและหัวใจ  กล่าวคือ นอกจากช่วยให้เห็นคุณค่าและสารัตถะของธรรมะแล้ว  ยังทำให้เกิด “ไฟ” หรือความอยากสร้างสรรค์คุณงามความดีด้วย เพราะได้เห็นแบบอย่างที่น่าประทับใจ  นี้คือเหตุผลที่การสอนธรรมะสมัยก่อนให้ความสำคัญกับนิทานหรือชาดก  ซึ่งทำให้ธรรมะกลายเป็นเรื่องที่มีชีวิตชีวา  แม้ว่าคนสมัยนี้จะรู้สึกเหินห่างกับชาดก  แต่เรื่องเล่าก็ยังมีพลังในการบันดาลใจให้ผู้คนใฝ่ธรรมได้อยู่เสมอ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่

พระอธิป อธิปปัญโญ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นพระรุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมโลกกับธรรมได้อย่างกลมกลืน  อีกทั้งความสามารถในการเขียนของท่าน ก็ทำให้ทุกบทของหนังสือเล่มนี้น่าอ่านน่าติดตาม  เชื่อแน่ว่าผู้อ่านจะได้รับทั้งอรรถะและรสแห่งธรรม และสามารถนำธรรมะมาผสานเข้ากับวิถีชีวิตของตน จนได้รับความสงบเย็นในจิตใจแม้โลกรอบตัวจะรุ่มร้อนและวุ่นวายเพียงใดก็ตาม

พระไพศาล วิสาโล
วันมาฆบูชา
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved