กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > เลือกทางนี้(ดีกว่า)
กลับหน้าแรก

เลือกทางนี้(ดีกว่า)
๑๒ วิธีเยียวยากายใจ

โดย เทียนสี/นกขมิ้นเหลืองอ่อน
บรรณาธิการ วรพงษ์ เวชมาลีนนท์
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

 

แบ่งปันบน facebook Share   

คำนิยม

กายกับใจแม้มีธรรมชาติต่างกัน แต่ก็สัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เวลากายป่วย ใจก็มักป่วยตามไปด้วย เช่น มีความเครียด เป็นทุกข์ วิตกกังวล ในทางกลับกันหากใจเกิดป่วยขึ้นมา กายก็ป่วยตามไปด้วย บางครั้งถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อหรือมีอาการเจ็บปวดขึ้นมา ชนิดที่หาสาเหตุทางกายไม่พบ ดังนั้นเมื่อร่างกายผิดปกติขึ้นมา การรักษาใจจึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรักษากาย อย่างน้อยก็ช่วยให้ใจไม่ไปซ้ำเติมกายให้แย่ลง คือป่วยแต่กาย ใจไม่ป่วย ใช่แต่เท่านั้นบ่อยครั้งยังพบว่าเมื่อใจสงบหรือผ่อนคลาย อาการทางกายกลับดีขึ้น เช่น เจ็บปวดน้อยลง หรือสุขภาพกระเตื้องขึ้น บางรายถึงกับคืนสู่ความปกติ โดยไม่ต้องใช้ยาเลยด้วยซ้ำ เนื่องจากสาเหตุที่แท้นั้นเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของกาย

การรักษาใจนั้นทำได้หลายอย่าง นอกจากการทำสมาธิ และการเจริญสติ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้ว ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่ทำได้ไม่ยาก อาทิ การจินตนาการในทางบวก การแผ่เมตตา การสวดมนต์ วิธีเหล่านี้ช่วยน้อมใจให้เป็นกุศล ทำให้ปล่อยวางความปวด หรือยอมรับความเจ็บป่วย โดยไม่ปฏิเสธผลักไสหรือรู้สึกเป็นลบ (ซึ่งมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้น) วิธีการเหล่านี้หลายคนพบว่าสามารถบรรเทาความปวดและช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันมีคนพูดถึงวิธีการเหล่านี้มากขึ้น แต่ไม่ค่อยมีการนำเสนอวิธีปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงเป็นนิมิตดีที่มีการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เผยแพร่ในวงกว้าง นอกจากการถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งของตนและของผู้อื่นแล้ว ยังนำเสนอวิธีการที่เป็นรูปธรรม กระชับ และเข้าใจง่าย ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติทั้งกับตนเองและผู้อื่นได้ไม่ยาก ที่ควรกล่าวเพิ่มเติมก็คือ วิธีการเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเยียวยาใจและกาย ตลอดจนประสานกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้น หากยังช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นด้วย ในยุคที่ผู้คนไม่เพียงแต่แยกกายกับใจออกจากกันเท่านั้น หากยังแยกตนเองออกจากผู้อื่นจนรู้สึกโดดเดี่ยว การนำกาย ใจ และสัมพันธภาพ มาเชื่อมประสานกันให้แนบแน่น นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก นี้คือจุดเด่นประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้

ขออนุโมทนา “เทียนสี” และ “นกขมิ้นเหลืองอ่อน” ที่นำประสบการณ์อันทรงคุณค่ามาถ่ายทอดสู่ผู้อ่านเพื่อการมีชีวิตที่ผาสุกราบรื่นทั้งกาย ใจ และความสัมพันธ์

พระไพศาล วิสาโล
วันมาฆบูชา
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved