กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ขุมทรัพย์จากก้อนอึ
กลับหน้าแรก
 

ขุมทรัพย์จากก้อนอึ

ผู้เขียน เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

 

คำนำ

ทุกสิ่งที่เราเห็น และทุกอย่างที่เกิดกับเรา มีความหมายเพียงใดอยู่ที่มุมมองของเรา  จะสวยหรืองามก็อยู่ที่ใจเราเช่นกัน   สำหรับคนทั่วไป ขยะปฏิกูลคือสิ่งน่ารังเกียจ ที่ต้องขจัดออกไปหรือหนีห่างให้ไกลที่สุด แต่สำหรับชาวสวน มันคือปุ๋ยอย่างดีที่ต้องเก็บโกยให้ได้มากที่สุด  และหากมองต่อไป ก็จะพบว่าขยะกับดอกไม้ที่งดงาม หรือผลไม้ที่หอมหวานนั้นไม่ได้แยกจากกันเลย  ในทำนองเดียวกันโคลนตมที่สกปรกกับดอกบัวที่ผุดผ่องก็อิงแอบแนบแน่นกันอย่างยิ่ง  “ถ้าไม่มีโคลนตม ก็ไม่มีดอกบัว” ประโยคสั้น ๆ ของท่านติช นัท ฮันห์ แฝงความหมายที่ลึกซึ้งมาก

ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น อยู่ที่ว่าเราจะมองมันอย่างไร  มันสามารถฝึกใจเราให้เข้มแข็งอดทนหรือมีสติ  สอนใจเราให้ไม่ประมาทเผลอไผล หรือเปิดใจเราให้เห็นสัจธรรมอันล้ำค่า ก็ได้ทั้งนั้น อีกทั้งยังสามารถพาเราไปพบสิ่งดี ๆ ที่คาดไม่ถึง  แม้แต่ทุกข์ก็ยังสอนธรรมให้แก่เรา  ด้วยเหตุนี้อริยสัจข้อแรกจึงได้แก่ ทุกข์  หากเกี่ยวข้องกับทุกข์อย่างถูกต้อง คือ ทำความรู้จักมันอย่างรอบด้าน (“เห็น” ไม่เข้าไป “เป็น”) ก็จะเข้าถึงอริยสัจอีก ๓ ข้อที่เหลือ  ไม่ผิดหากจะกล่าวว่า ทุกข์นั้นซ่อนกุญแจที่ไขประตูสู่ความพ้นทุกข์ 

เรื่องราวที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้เป็นเหตุการณ์ธรรมดาที่ประสบพบเห็นในชีวิตประจำวัน  แต่ถ้ามองให้ดี มันสามารถให้แง่คิดหรือคติธรรมได้ไม่น้อย  จะว่าไปแล้วถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมได้จากทุกสิ่งทุกเหตุการณ์  สิ่งที่ผู้เขียนนำมาเล่าในหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้เป็นเพียงบางแง่บางมุมเท่านั้น  แง่อื่น ๆ นั้นมีอีกมากมาย อยู่ที่มุมมองของผู้อ่าน

เอกภพ สิทธิวรรธนะ เป็นนักเขียนหนุ่มที่มีมุมมองใหม่ ๆ อยู่เสมอ เล่มนี้เป็นผลงานล่าสุดของเขาที่นำเอาธรรมะมาสื่อในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและชวนอ่านชวนคิด

พระไพศาล วิสาโล
วันมหาปวารณา
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved