กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ตถตา จะตายก็เป็นเช่นนั้นเอง
กลับหน้าแรก

คิดถึงหลวงพ่อ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

หนังสือที่ระลึกงานปลงสรีระสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
๖ กันยายน ๒๕๕๗

ที่ปรึกษา
พระไพศาลวิสาโล
พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป
พระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ
แม่ชีนันทนา พรหมมลมาศ

ทีมจัดทำ ป้าเก๋ง , พี่ป้อมอรุณี , พี่นกนงลักษณ์ , หยุม ,
แม่ชีหญิง , จันทราสุขสัจธรรม , เหน่ง , อิ๋ว , อังคาร , นิ่ม , วิชัย ,
ออสการ์ , ใหม่ , นวพรตันสิริ , ปนัสยาสิงหวัฒน ,
เฟื่องฟูพุกกะเจียม , เจริญ (กาฬสินธุ์ )

พิมพ์ครั้งแรก ๑ กันยายน ๒๕๕๗

คำนำ

มีผู้คนมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วผ่านเลยไป แต่หากใครได้มีโอกาสพานพบหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ  น้อยคนที่จะไม่ประทับใจในตัวท่าน หรือปล่อยให้ท่านผ่านเลยไปจากชีวิต 

สิ่งแรกๆ ที่ประทับแน่นในความรู้สึกของผู้คนมากมาย ก็คือความเมตตากรุณา  ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความสงบเย็น ที่ฉายออกมาทางรอยยิ้มและความเป็นกันเองไม่ถือตัว  คุณธรรมเหล่านี้ได้ชักนำให้เขาเหล่านั้นนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์  แม้หลวงพ่อจะพูดด้วยความถ่อมตนอยู่เสมอว่ามาเป็นเพื่อนกันดีกว่า

หลายคนเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเมื่อได้มาอยู่ใกล้ท่าน ปฏิบัติตามคำสอนของท่าน หรือเห็นแบบอย่างจากท่าน  ขณะที่จำนวนไม่น้อยมีภาพงดงามของท่านเป็นเครื่องเตือนใจให้ใฝ่ในธรรม ไม่ท้อแท้ต่อในความทุกข์ รวมทั้งหมั่นสร้างความรู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่พลัดหลงไปตามสิ่งเร้าภายนอกและอารมณ์ภายใน 

ประสบการณ์ดังกล่าว ไม่ได้มีประโยชน์แก่ตนเองเท่านั้น แต่ควรถ่ายทอดบอกเล่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในทางธรรมแก่ผู้อื่นด้วย ดังบัดนี้ได้มีศิษยานุศิษย์หลายท่าน ทั้งพระและฆราวาสได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาบอกเล่าตามมุมมองและประสบการณ์ของตน เพื่อแสดงถึงความระลึกในบุญคุณของท่าน และเพื่อทำให้คุณงามความดีของท่านแพร่หลาย เป็นการส่งเสริมธรรมให้จำเริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป

เชื่อแน่ว่าหลายท่านมีเรื่องราวที่อยากเล่ามากกว่านี้ แต่ด้วยข้อจำกัดของเวลาและเนื้อที่ จึงเล่าได้เพียงท่านละนิดละหน่อย   เพื่อให้ทันกับงานปลงสรีระของหลวงพ่อในวันที่ ๖ กันยายนนี้  หวังว่าในอนาคตแต่ละท่านจะมีเวลาทบทวน และถ่ายทอดภาพประทับเกี่ยวกับหลวงพ่อออกมาเป็นข้อเขียน จนแล้วใจ เพื่อให้พวกเราได้อ่านอย่างจุใจยิ่งกว่านี้

พระไพศาล วิสาโล
๑ กันยายน ๒๕๕๗


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved