กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > จิตวิญญาณอหิงสา
กลับหน้าแรก
 

จิตวิญญาณอหิงสา
มรดกรักจากปู่

ผู้แต่ง อรุณ คานธี
สำนักพิมพ์ มูลนิธีโกมลคีมทอง

แบ่งปันบน facebook Share   

คำนำ

เมื่อพูดถึงสันติวิธี คนจำนวนไม่น้อยนึกถึงการยอมจำนน หรืออย่างมากก็นึกถึงการเจรจาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง สันติวิธีคือทางสายกลางที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการยอมจำนนกับการใช้ความรุนแรง สันติวิธีเป็นการเผชิญหน้ากับปัญหา ดังนั้นจึงไม่ใช่การยอมจำนน ในขณะที่ความรุนแรงแก้ปัญหาด้วยวิธีทำลายล้างคู่ต่อสู้ สันติวิธีแก้ปัญหาด้วยการชนะใจคู่ต่อสู้ หาไม่ก็ปิดโอกาสมิให้เขาก่อปัญหาได้อีกต่อไป

ความรุนแรงนั้นอาศัยอำนาจจากอาวุธ ส่วนสันติวิธีนั้นเชื่อว่าอำนาจเกิดจากการยอมรับ บุคคลจะมีอำนาจได้ก็เพราะคนอื่นเชื่อฟังเขา หากไม่มีใครเชื่อฟังเขา เขาก็ยากจะครองอำนาจอยู่ได้ นี้คือเหตุผลที่รัฐบาลเผด็จการเป็นอันมากถูกโค่นล้มโดยประชาชนที่ปราศจากกำลังอาวุธ แม้แต่จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เช่นอังกฤษก็ต้องพ่ายแพ้ต่อชาวอินเดียที่ต่อสู้ด้วยสองมือเปล่าภายใต้การนำของมหาตมะ คานธี

สันติวิธีต้องอาศัยความกล้าหาญ ไม่ใช่ความกล้าที่จะทำร้ายผู้อื่น แต่เป็นความกล้าที่จะให้ผู้อื่นทำร้ายโดยไม่ตอบโต้ เป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าเมื่อใช้สันติวิธีแล้วจะไม่มีใครทำร้าย และเข้าใจผิดยิ่งขึ้นหากคิดว่าการถูกทำร้ายหมายถึงความพ่ายแพ้ จะว่าไปแล้วชัยชนะของผู้ใช้สันติวิธีมักจะเกิดขึ้นเมื่ออีกฝ่ายใช้ความรุนแรงกับตนโดยที่ตนไม่ตอบโต้ การใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่ไร้อาวุธนั้นมักจะส่งผลย้อนกลับมาบั่นทอนความชอบธรรมของผู้กระทำ และสูญเสียความยอมรับจนมิอาจตั้งอยู่ได้ คานธีตระหนักดีถึงความจริงข้อนี้ จึงยึดมั่นในสันติวิธีอย่างแน่วแน่

อย่างไรก็ตามสันติวิธีมิใช่เป็นเพียงยุทธิวิธีต่อสู้ทางการเมือง สำหรับคานธี สันติวิธีเป็นวิถีชีวิต ที่ผสานการเปลี่ยนแปลงตนเองและการเปลี่ยนแปลงสังคมเข้าด้วยกัน ดังนั้นความยึดมั่นในสัจจะ ความยุติธรรม การเคารพเพื่อนมนุษย์ จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของนักสันติวิธี คุณธรรมดังกล่าวทำให้สันติวิธีพัฒนาเป็น “อหิงสา” คือการเห็นมนุษย์ทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ ไม่แบ่งฝักฝ่าย ไม่ถือเขาถือเรา ดังนั้นจึงไม่มีจิตใจมุ่งร้ายหรือพยาบาทเบียดเบียน แม้จะถูกเขาทำร้ายก็ตาม

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงรากฐานทางจิตวิญญาณของนักสันติวิธีซึ่งมีคานธีเป็นต้นแบบ ทำให้เห็นชัดเจนว่าการต่อสู้กับระบอบที่อยุติธรรมกับการเอาชนะกิเลสตัณหาภายในนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน ขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดให้เห็นถึงวิธีบ่มเพาะจิตวิญญาณอหิงสาให้แก่เยาวชน ที่ก่อให้เกิดการเติบโตจากภายในอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เป็นพ่อแม่และนักการศึกษา ในยามที่บ้านเมืองกำลังสับสนกับคำว่า “สันติ อหิงสา” หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้เป็นอย่างดี

พระไพศาล วิสาโล
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved