กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ธรรมะ? อ่ะทำ
กลับหน้าแรก
 

ธรรมะ? อ่ะทำ

เขียนโดย ปิยา วัชระสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ Post Books
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

 

คำนิยม

หนังสือเล่มนี้แม้มีชื่อว่า Faithbook  แต่ไม่ได้เรียกร้องให้ผู้อ่านเชื่อหรือใช้ศรัทธาในการอ่าน แท้จริงแล้วเนื้อหาตลอดทั้งเล่มล้วนกระตุ้นให้ผู้อ่านใช้ความคิด บางตอนถึงกับกระตุกให้เกิดคำถามขึ้นมา ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไร หากไตร่ตรองอย่างจริงจัง ย่อมเอื้อให้เกิดปัญญา อันอาจส่งผลถึงการดำเนินชีวิตของตนได้

คุณปิยา วัชระสวัสดิ์ เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยสนใจธรรมะมาก่อน แต่เมื่อได้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้ว ความคิดก็เปลี่ยนไป เห็นธรรมะเป็นเรื่อง “สนุก”และอยากให้ผู้อื่นได้สัมผัสกับรสชาติของธรรมะบ้าง โดยคัดเลือกข้อความที่น่าสนใจจากคำบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสมานำเสนอ พร้อมกับเขียนภาพประกอบด้วยตนเอง  ผลที่เกิดขึ้นก็คือ หนังสือธรรมะเล่มกะทัดรัดที่มีสีสันน่าอ่านรูปเล่มน่าจับต้อง

ท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นปราชญ์ที่สำคัญที่สุดผู้หนึ่งของเมืองไทยยุคนี้  งานเขียนและงานบรรยายของท่านมีมากมาย และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิดและการปฏิบัติของชาวพุทธจำนวนไม่น้อย ชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปพุทธศาสนาครั้งสำคัญในรอบร้อยปี ทั้ง ๆ ที่ท่านไม่มีอำนาจในการบริหารคณะสงฆ์เลย อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ไกลวัดโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว ผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสกลายเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเข้าถึงยาก  ไม่ใช่เพราะว่าหาอ่านยาก แต่เป็นเพราะเนื้อหาที่ลุ่มลึกและภาพลักษณ์ที่ดูเคร่งขรึมพ้นสมัย

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าวัยรุ่นคนใดที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะพบว่าธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาส ไม่ใช่เรื่องยาก  อีกทั้งยังมีสาระใกล้ชิดกับชีวิตของตนมาก  ขณะเดียวกันก็จะเห็นเลยไปอีกว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น แท้ที่จริงก็คือ เรื่องของชีวิตจิตใจของเราแต่ละคนนั้นเอง ไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมอันยุ่งยากหรือเรื่องของพระสงฆ์เท่านั้น  หากนำธรรมะมาใช้กับชีวิต วางจิตวางใจให้ถูกต้อง ก็จะห่างไกลจากความทุกข์ มีความปกติสุขได้ไม่ยาก

หนังสือเล่มนี้นำเอาธรรมะมาจัดวางแบบไม่มีพิธีรีตองหรือกฎเกณฑ์ โดยดึงเอาประเด็นที่น่าสนใจมาถ่ายทอดเป็นเรื่อง ๆ ไม่ได้นำเสนอตามกรอบที่มักเห็นตามหนังสือธรรมะ เช่น อริยสัจ ๔ หรือ อริยมรรคมีองค์ ๘  ดังนั้นผู้อ่านจึงสามารถเลือกอ่านเป็นตอน ๆ โดยไม่จำต้องเรียงลำดับก็ได้ อีกทั้งแต่ละตอนก็สั้น ๆ ใช้เวลาอ่านไม่นาน แต่ถ้าอ่านอย่างขบคิด ไม่เร่งรีบ ก็จะได้ประโยชน์อย่างมาก ชนิดที่อาจพลิกชีวิตของตนได้

ขออนุโมทนาคุณปิยา วัชระสวัสดิ์ ที่มีกุศลฉันทะนำธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสมาสื่อให้คนรุ่นเดียวกับตนได้อย่างน่าสนใจ  หวังว่าผู้อ่านจะเกิดฉันทะในธรรมเช่นเดียวกับคุณปิยาด้วย

พระไพศาล วิสาโล
๕ มีนาคม ๒๕๕๕

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved