กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > บันทึกเด็กวัด
กลับหน้าแรก
 

บันทึกเด็กวัด
โดย วิชัย นาพัว
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

 

คำนิยม

วิชัย นาพัว เป็นคนรักบ้านเกิด  เขาเกิดที่ท่ามะไฟหวาน บนเทือกเขาภูแลนคา และอยู่ที่นั่นมาค่อนชีวิต (และหวังว่าจะอยู่ต่อไปจวบจนชีวิตหาไม่)  เขาเป็นคนที่รักธรรมชาติ ผูกพันกับป่าเขา อีกทั้งใกล้ชิดกับวัด  ความทรงจำเกี่ยวกับพงไพรและสายน้ำจึงประทับแน่นในใจเขา เช่นเดียวกับเรื่องราวอันเป็นตำนานของวัดทั้งสาม คือวัดป่าสุคะโต วัดภูเขาทอง และวัดป่ามหาวัน  เขาจึงมีเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นชวนติดตาม นำพาผู้ฟังถอยหลังไปยังสมัยที่ป่ายังรกครึ้มและอุดมด้วยสิงสาราสัตว์  ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวในอดีตของวัดทั้งสาม เขาก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมากมายที่น้อยคนเคยได้ยิน

เป็นโชคของท่ามะไฟหวานและภูแลนคาที่วิชัยเรียนจบแค่ป. ๖  หากเขาเรียนต่อชั้นมัธยมหรือสูงขึ้นไป เขาก็ต้องย้ายไปอยู่ในตัวเมือง และเดินทางไกลขึ้น ๆ จนหลุดลอยจากบ้านเกิดเหมือนคนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อย ที่ทิ้งชนบทและรากเหง้าของตน ไปเป็นคนเมือง การที่เขาเลือกฝังตัวอยู่ที่ท่ามะไฟหวาน ทำให้เขาทำประโยชน์มากมายให้แก่บ้านเกิดและภูแลนคา โดยเฉพาะการทำงานอนุรักษ์ธรรมชาติ และการชักชวนให้ผู้คนหันมาเห็นคุณค่าของผืนป่าและสายน้ำ

ข้าพเจ้ารู้จักวิชัย ตั้งแต่ยังเป็นเด็กชั้นประถม เขาเป็นหนึ่งในชมรมเด็กรักนกที่พระอิศรา สุวัฒโน ซึ่งเป็นศิษย์ร่วมสำนักกับข้าพเจ้า ได้จัดตั้งขึ้น  เด็กเหล่านี้เคยยิงนกเป็นงานอดิเรก (แถมยิงแม่นเสียด้วย) แต่เมื่อถูกชักชวนให้มาดูนกนานาชนิดในท้องทุ่งและเขตป่า ในที่สุดก็หันมาเป็นมิตรกับนก  จนถึงกับชักชวนพ่อแม่ของตนให้เลิกยิงนก  วิชัยเป็นสมาชิกชมรมเด็กรักนกที่แข็งขัน และกลายมาเป็นผู้นำของกลุ่ม  แม้ต่อมาพระอิศราจะลาสิกขา แต่ก็ยังชักนำเด็กกลุ่มนี้ซึ่งเริ่มเป็นวัยรุ่น ให้มาทำงานด้านนี้ จนกลายเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ท่ามะไฟหวานและภูแลนคา

ในขณะที่เด็กรักนกคนอื่น ๆ เมื่อโตขึ้น ได้แยกย้ายไปประกอบอาชีพตามความถนัด โดยที่จำนวนไม่น้อยได้ทิ้งถิ่นฐานไป แต่วิชัยยังคงปักหลักอยู่ที่ท่ามะไฟหวาน และเกาะติดอยู่กับงานที่เขารัก แม้เรียนน้อย แต่เขาก็เป็นคนใฝ่รู้ จึงพยายามเพิ่มพูนความรู้และความสามารถนานาชนิดด้วยตนเอง   จนกลายเป็นคนที่มากด้วยทักษะ  นอกจากเก่งในด้านการบรรยายและจัดอบรมแล้ว เขายังมีความสามารถทางศิลปะหลายแขนง  อาทิ วาดภาพ ถ่ายรูป ทำสารคดี และอีกแขนงหนึ่งที่มีแววว่าจะไปได้ไกล คือ งานเขียน

หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนเล่มแรกของเขา  เรื่องเล่าของเขาพาผู้อ่านย้อนสู่อดีตของภูแลนคาสมัยที่เขายังเป็นเด็ก เรื่องราวเหล่านี้ถูกหลงลืมและเลอะเลือนไปมากในความทรงจำของผู้คน  แต่มันยังแจ่มชัดในจิตใจของเขา  โชคดีที่เขาถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้เป็นตัวหนังสือ  หาไม่ก็จะสูญหายไปกับกาลเวลา  หากไม่ใช่วิชัย คงไม่มีใครอื่นที่จะถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวได้แบบนี้อีกแล้ว  ในทัศนะของคนที่อยู่บนภูแลนคามากว่า ๓๐ ปี ข้าพเจ้าถือว่าความทรงจำเหล่านี้มีคุณค่ามาก  บางเรื่องข้าพเจ้าไม่เคยรับรู้มาก่อน จึงอ่านบันทึกของเขาด้วยความเพลิดเพลิน ใช่แต่เท่านั้นภาพวาดของเขายังให้ความรู้สึกอิ่มเอม  เชื่อแน่ว่าผู้อ่านจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับข้าพเจ้า และหวังว่าเขาจะนำเรื่องเล่าที่มีสีสันมาเป็นกำนัลให้แก่พวกเราอีกในเร็ววัน

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved