กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ไม่เป็นอะไรกับอะไร
กลับหน้าแรก
 

ไม่เป็นอะไรกับอะไร

เรียบเรียงโดย พระโกศิล ปริปุณโณ, พระไพศาล วิสาโล, พระสุทธิศาสตร์ ปญญาปทีโป
พิมพ์โดย วัดป่าสุคะโต วัดภูเขาทอง วัดป่ามหาวัน
จัดทำโดย สำนักพิมพ์แสงแดด
คำปรารภโดย พระไพศาล วิสาโล


คำปรารภ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ศกนี้  หากหลวงพ่อคำเขียน สุวณโณ ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่  ท่านจะมีอายุครบ ๘๐ ปี  แม้บัดนี้ท่านได้ละสังขารไปแล้ว  ศิษยานุศิษย์ก็ยังระลึกถึงท่าน และปรารถนาที่จะดำรงรักษาคำสอนและคุณงามความดีของท่านให้ยั่งยืนสืบไป  ในโอกาสนี้จึงได้จัดทำหนังสือเกี่ยวกับชีวิตและงานของหลวงพ่อ เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจในการปฏิบัติ อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต สำหรับศิษยานุศิษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หนังสือเล่มนี้ต่อเติมเสริมขยายจากบทความที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือเรื่อง “รู้ซื่อ ๆ” ซึ่งจัดพิมพ์ในวาระที่หลวงพ่อมีอายุครบ ๗๒ ปีเมื่อปี ๒๕๕๑  ต่อมาได้ตีพิมพ์ซ้ำอีกครั้งในงานปลงศพของหลวงพ่อเมื่อปี ๒๕๕๗ ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลใหม่และรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตในช่วงต่าง ๆ ของหลวงพ่อ  ส่วนใหญ่เป็นคำบอกเล่าของหลวงพ่อ ที่เคยกล่าวไว้ในที่ต่าง ๆ ทั้งในบทสัมภาษณ์และคำบรรยาย   คำบอกเล่าดังกล่าวค่อนข้างกระจัดกระจาย  หากมารวมไว้ในที่เดียวกัน แม้จะไม่ครบถ้วน ก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์อย่างมากต่อศิษยานุศิษย์และผู้สนใจ 

ที่พิเศษอีกประการหนึ่งก็คือ การมีภาพประกอบ ซึ่งหลายภาพหาดูได้ยากแล้ว  น่าเสียดายที่ภาพหายากดังกล่าวในหนังสือเล่มนี้ยังถือว่าน้อยอยู่  แต่ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา ผู้จัดทำจึงไม่สามารถสืบหาและรวบรวมภาพเหล่านี้ มาได้มากพอ  เนื่องจากกระจัดกระจายอยู่ในครอบครองของผู้คนเป็นจำนวนมาก   ที่สูญหายไปก็มีไม่ใช่น้อย  หวังว่าในการตีพิมพ์ครั้งต่อไป  จะได้ภาพเก่า ๆ มาประกอบมากขึ้น

หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้เพราะอาศัยข้อเขียนของพระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ  และข้อมูลจากพระสุทธิศาสตร์ ปญญาปทีโป  สำหรับภาพประกอบนั้นได้มาจากหลายท่าน ซึ่งไม่อาจกล่าวนามให้ครบถ้วนได้  ส่วนการจัดรูปเล่มและศิลปะนั้นเป็นผลงานของสำนักพิมพ์แสงแดด   ในนามของวัดป่าสุคะโต วัดภูเขาทอง และวัดป่ามหาวัน  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

พระไพศาล วิสาโล
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved