กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ขอบคุณความทุกข์
กลับหน้าแรก

ขอบคุณความทุกข์ คัดสรรธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๕
จัดพิมพ์โดย ศิษยานุศิษย์

คำนำ

ความทุกข์เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ไม่ปรารถนา และพยายามหลีกหนีให้ไกลที่สุด แต่ไม่ว่าจะพยายามเพียงใด ก็หนีไม่พ้น ซ้ำร้ายยิ่งหนีเท่าไร เมื่อเจอทุกข์ก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้น

อะไรก็ตามที่เราหนีไม่พ้น จะดีกว่าหากเราหันมาเผชิญหน้ากับมันและรู้จักมัน ความทุกข์ก็เช่นกัน หากเรารู้จักมันดีพอ เราจะรู้ว่าความทุกข์นั้นก็มีประโยชน์ มันทำให้เราเข้มแข็ง อดทนต่อความยากลำบาก อีกทั้งยังผลักให้เรามาพบธรรม ผู้คนเป็นอันมากรู้ธรรมเห็นธรรมก็เพราะความทุกข์ มิใช่เพราะถูกความทุกข์ผลักไสเท่านั้น หากยังเป็นเพราะความทุกข์ก็คือธรรมหรือสัจธรรม ที่สามารถเปิดใจให้เป็นอิสระ ไม่ยึดติดถือมั่นกับสิ่งใด ๆ

หลายคนเข้าหาภาวนาก็เพราะมีความทุกข์ แต่ภาวนาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้เราหนีทุกข์ แท้จริงแล้วภาวนาช่วยให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อทุกข์ ดังหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ได้กล่าวว่า “ภาวนาคือ เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์” ทุกข์เปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์ได้เมื่อเรา “เห็น”มัน เมื่อเห็นทุกข์ เราก็ไม่เป็นทุกข์ การเห็นทำให้ทุกข์หลุดจากใจ ขณะเดียวกันเมื่อเห็นทุกข์ เราก็จะรู้จักมันมากขึ้น จนรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไร เมื่อเห็นเหตุแห่งทุกข์ หนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็ปรากฏ นำไปสู่ความพ้นทุกข์

กล่าวอีกนัยหนึ่ง “เห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์” ทีแรกเห็นทุกข์ด้วยสติ จึงออกจากทุกข์ ไม่เป็นผู้ทุกข์ ต่อมาก็เห็นทุกข์ด้วยปัญญา จนเห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นทุกข์ เหมือนของร้อน หรือของหนัก จึงไม่น่าฉวยจับหรือยึดถือ เมื่อเห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญา จิตก็ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งใดอีกต่อไป เพราะรู้ว่ายึดไม่ได้

หลวงพ่อคำเขียนกล่าวว่า “เห็นทุกข์เป็นการเห็นอันประเสริฐ ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์” แต่เราจะเห็นทุกข์ได้ก็ต้องเจอทุกข์เสียก่อน ทุกข์จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนั้นแทนที่จะหนีทุกข์ หรือรังเกียจทุกข์ เราจึงควรต้อนรับความทุกข์ และขอบคุณความทุกข์

ในวาระครบ ๘ ปีแห่งการละสังขารของหลวงพ่อคำเขียน คณะศิษยานุศิษย์ได้รวบรวมคำสอนของหลวงพ่อที่เกี่ยวกับความทุกข์ มาพิมพ์ไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้ข้อคิดและเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ใฝ่ธรรม หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์จากทุกข์ ไม่เพียงใช้ทุกข์เพื่อเสริมสร้างจิตให้เข้มแข็งเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกสติ ทำความรู้สึกตัว จนเกิดปัญญานำพาจิตให้เป็นอิสระจากทุกข์ในที่สุด

พระไพศาล วิสาโล


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved