กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > สวนผักบำบัด
กลับหน้าแรก

สวนผักบำบัด
เพื่อสุขภาวะและอาหาร สำหรับเด็กกับครอบครัว
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๔

คำนิยม

มนุษย์มีความผูกพันกับต้นไม้มาช้านาน เพราะต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มนุษย์คุ้นเคยมาตลอดจนเมื่อไม่นานมานี้   คงเป็นเพราะเหตุนี้มนุษย์จึงมีความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้อยู่ใกล้ต้นไม้หรือท่ามกลางธรรมชาติ  กล่าวได้ว่าสุขภาพของคนเราขึ้นอยู่กับต้นไม้มิใช่น้อย  ไม่ใช่เพียงเพราะต้นไม้ให้อากาศบริสุทธิ์แก่เราเท่านั้น  มีการวิจัยในประเทศเนเทอร์แลนด์พบว่า ผู้อาศัยในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรรอบพื้นที่สีเขียว มีอัตราการเกิดโรค ๑๕ โรคน้อยกว่าที่อื่น ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหืด ไมเกรน โรคซึมเศร้า เป็นต้น

ใช่แต่เท่านั้นคนที่เจ็บป่วยจะรู้สึกดีขึ้นแม้เพียงแค่ได้เห็นต้นไม้ ดังมีการค้นพบว่าผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดใหญ่ จะหายเร็วขึ้นและต้องการยาระงับปวดน้อยลง  หากอยู่ในห้องที่สามารถมองเห็นต้นไม้ทางหน้าต่างได้แทนที่จะมีแต่กำแพงทึบตันล้อมรอบ  ในทำนองเดียวกันความเจ็บป่วยเพราะความเครียดของผู้ต้องขัง (เช่น ปวดท้อง ท้องไส้ปั่นป่วน) จะลดลงหากสามารถมองเห็นต้นไม้จากในคุก  

เป็นเพราะต้นไม้ช่วยลดความเครียดของผู้คนได้ ปัจจุบันจึงมีการใช้ต้นไม้เพื่อการเยียวยาผู้ป่วย  ที่ประเทศเกาหลีใต้ วิธีหนึ่งที่ใช้เยียวยาผู้ที่เครียดจัดจนล้มป่วย ก็คือการพาไปสัมผัสกับป่า ทำกิจกรรมผ่อนคลายท่ามกลางแมกไม้ที่ร่มรื่นและบรรยากาศที่รื่นรมย์  รวมทั้งเดินป่าในยามเช้า   มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดสอนวิชา “ป่าบำบัด” เพื่อฟื้นฟูจิตใจของผู้คน ซึ่งทำงานหนักจนหาความสงบในจิตใจไม่ได้ ในประเทศญี่ปุ่นมีการ “อาบป่า” เพื่อให้ป่าช่วยชำระจิตใจให้หายหม่นหมองขุ่นมัว

เพียงแค่เห็นหรืออยู่ท่ามกลางต้นไม้เท่านั้น ก็ช่วยเราได้มากแล้ว  ยิ่งได้ลงมือปลูกต้นไม้ด้วยตนเอง อานิสงส์ของต้นไม้จะยิ่งชัดเจนมากขึ้น เคยมีการทดลองที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา  ทุกคนได้รับต้นไม้หนึ่งต้น  ต่างกันตรงที่ว่าคนชราครึ่งหนึ่งได้รับมอบหมายให้รดน้ำต้นไม้เอง รวมทั้งฟังคำบรรยายเกี่ยวกับอานิสงส์ของการดูแลรับผิดชอบตนเอง   อีกครึ่งหนึ่ง มีคนรดน้ำต้นไม้ให้ รวมทั้งฟังคำบรรยายว่าเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของเขาอย่างไรบ้าง    ผ่านไปหนึ่งปีครึ่ง  นักวิจัยพบว่า คนชรากลุ่มแรกมีความกระฉับกระเฉงกว่า ตื่นตัวมากกว่า และมีอายุยืนยาวกว่าด้วย

การปลูกต้นไม้จึงเป็นวิธีบำรุงกายและใจที่ดีมากและเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย จึงควรส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้อย่างแพร่หลาย  แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคือการปลูกสวนผัก เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ ได้จัดให้มีการปลูกสวนผัก  แม้มุ่งที่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสรวมทั้งครอบครัว  แต่ก็เหมาะสำหรับคนทั่วไปด้วย เพราะไม่ว่าเป็นใคร การปลูกสวนผักก็ล้วนช่วยบำรุงกาย บำรุงใจให้แข็งแรง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้น ดังหนังสือเล่มนี้ได้แจกแจงคุณประโยชน์อย่างละเอียด  ยิ่งกว่านั้นยังแนะนำวิธีการปลูกสวนผักอย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้แม้ในสังคมเมือง

สุขภาวะทางกาย จิต และสังคมของผู้คนในสังคมไทยจะดีขึ้นแน่หากการปลูกต้นไม้และสวนผักเผยแพร่อย่างกว้างขวางจนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทย  ขออนุโมทนานายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศและคณะผู้เขียนที่นำสิ่งดี ๆ มาเผยแพร่ เชื่อแน่ว่าหนังสือเล่มนี้จะจุดประกายไฟให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยลงมือปลูกต้นไม้และทำสวนผักอย่างจริงจังทั้งครอบครัว

พระไพศาล วิสาโล
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved