กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ๑๖ คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน
กลับหน้าแรก
 

๑๖ คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน
ผู้เขียน ตาแป๋วมองโลก
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

คำนิยม

การมีกัลยาณมิตรถือได้ว่าเป็นมงคลของชีวิต  เพราะกัลยาณมิตรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการมีชีวิตที่ดีงาม  พระพุทธองค์ถึงกับตรัสว่า “กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์”   หมายความว่า ชีวิตที่ประเสริฐและงดงาม หรือพรหมจรรย์นั้น เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีกัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้แนะและสนับสนุน  กัลยาณมิตรนั้นมิได้หมายถึงมิตรสหายเท่านั้น หากยังรวมถึง พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ ที่แนะนำให้รู้จักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

วิญญูชนพึงรู้จักแสวงหากัลยาณมิตร แม้จะต้องดั้นด้นไปไกลสักเพียงใด ก็ควรทำ  เพราะอานิสงส์ที่เกิดขึ้นย่อมคุ้มค่าแก่ความเพียรพยายามและความเหนื่อยยาก  กัลยาณมิตรนั้นไม่เพียงช่วยให้เรารู้ว่าอะไรควรเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเท่านั้น หากยังทำให้เราเห็นสิ่งวิเศษสุดที่มีอยู่แล้วในตัวเรา   มิตรนั้นทำได้อย่างมากก็แค่ให้ความสุขกับเรา  แต่กัลยาณมิตรนั้นสามารถช่วยให้เราพบความสุขที่มีอยู่แล้วในใจเรา

“ตาแป๋วมองโลก” ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของการมีกัลยาณมิตร  จะเรียกว่าเธอมีโชคก็ได้ที่ได้พบกัลยาณมิตรอันประเสริฐหลายท่าน  ขณะเดียวกันก็เป็นโชคของเราที่เธอนำเรื่องราวของกัลยาณมิตรเหล่านี้มาบอกเล่าให้เรารับรู้   เพราะสามารถให้แรงบันดาลใจและแง่คิดในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี  เรื่องเล่าของเธอนั้นทำให้เห็นได้ไม่ยากว่า การมีกัลยาณมิตรนั้นทำให้โลกนี้งดงามขึ้น สำหรับผู้เขียน  โลกนี้กลายเป็นสวรรค์เมื่อได้พบกัลยาณมิตรอันประเสริฐ  แต่ประสบการณ์ของเธอทำให้เราเห็นลึกไปกว่านั้น ได้แก่ความจริงที่ว่าโลกนี้จะเป็นสวรรค์ทันทีเมื่อเราเปลี่ยนมุมมอง  กล่าวอีกนัยหนึ่ง กัลยาณมิตรทำให้โลกนี้กลายเป็นสวรรค์ก็เพราะชีวิตและคำสอนของท่านได้เปลี่ยนมุมมองของเรา  ไม่ใช่มุมมองต่อโลกเท่านั้น สำคัญกว่านั้นคือ มุมมองต่อตนเอง  นั่นคือความตระหนักว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจเรา    และหากวางใจเป็นก็พบความสุขทุกขณะ

เมื่อได้อ่านเรื่องเล่าของเธอ จะพบว่า มุมมองที่เปลี่ยนไปนั้น ไม่ได้เกิดจากการได้เห็นแบบอย่างชีวิตหรือได้ยินได้ฟังคำสอนของกัลยาณมิตรเท่านั้น  หากยังเกิดจากการลงมือปฏิบัติชนิดที่เคี่ยวกรำตนเองอย่างหนัก ตามคำแนะนำของกัลยาณมิตร  นี้คือคุณูปการสำคัญที่สุดของกัลยาณมิตรก็ว่าได้  เพราะหากไม่ปฏิบัติด้วยศรัทธาในกัลยาณมิตร  มุมมองหรือนิสัยเดิมก็ยากที่จะเปลี่ยน  ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ  ยากที่จะค้นพบตนเองอย่างแท้จริง

“ตาแป๋วมองโลก” แม้มีชีวิตภายนอกที่ค่อนข้างราบเรียบไม่ต่างจากผู้คนทั้งหลายในเมือง แต่เส้นทางการแสวงหาของชีวิตด้านในของเธอนั้นดูโลดโผน น่าตื่นเต้นไม่น้อย  เมื่อผสมกับทักษะการเขียนที่คล่องแคล่ว เรื่องราวของเธอจึงชวนอ่านน่าติดตาม  จนผู้อ่านอยากกระโจนลงมาร่วมผจญภัยกับเธอบ้าง

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นทั้งแรงบันดาลใจและกำลังใจให้แก่ผู้อ่านในการแสวงหากัลยาณมิตรให้แก่ชีวิตของตน เพื่อการค้นพบสวรรค์ในใจตนท่ามกลางโลกที่วุ่นวายและร้อนรุ่ม

พระไพศาล วิสาโล
อาสาฬหปุรณมี
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved