กลับหน้ารวมบทสัมภาษณ์    คอลัมน์สัมภาษณ์ > 8 คำถามจากอิมเมจ ในโอกาสขึ้นปีที่ ๒๔

กลับหน้าแรก

8 คำถามจากอิมเมจ ในโอกาสขึ้นปีที่ ๒๔
สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล

แบ่งปันบน facebook Share   

1. ความทรงจำแรกที่คุณมีต่อ IMAGE
นิตยสารสำหรับคนมีเงินและมีการศึกษาสมัยใหม่ประเภทยัปปี้ หรือไฮโซ


2. คุณคิดว่าอายุ 24 เหมาะที่จะทำอะไรมากที่สุด

อุทิศตนเพื่ออุดมคติหรือทำความใฝ่ฝันของตนให้เป็นจริงโดยไม่กลัวเหนื่อยยาก


3. ตลอดชีวิตการทำงาน อะไรที่ถือเป็นความสำเร็จหรือความพอใจของคุณ

ลดละอัตตาให้เหลือน้อยที่สุดและเกื้อกูลผู้อื่นให้มากที่สุด


4. สิ่งที่ท้าทายที่สุดในอาชีพของคุณคืออะไร
แม้ภิกษุมิใช่อาชีพ แต่อาตมาคิดว่าการเป็นพระที่ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยจนเข้าถึงความสงบเย็นและเป็นอิสระในจิตใจเป็นสิ่งท้าทายที่สุด


5. ใครคือบุคคลแบบอย่างของคุณ (ขอแค่ 1 คน พร้อมเหตุผลสั้นๆ)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) เพราะท่านเป็นพระที่ทุ่มเททั้งชีวิตนี้เพื่อธรรมโดยนึกถึงตนเองน้อยมาก แม้มีปัญญามากแต่ก็ถ่อมตนและเปี่ยมด้วยเมตตา


6. อะไรคือความล้มเหลวในชีวิตของคุณ และหากหมดหวัง คุณปลอบใจตัวเองว่าอะไร
เห็นแก่ตัวจนเอาเปรียบผู้อื่น หรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หากหมดหวัง ก็มักปลอบใจตัวเองว่าไม่มีค่ำคืนใดที่มืดมิดไปตลอด ไม่ช้าไม่นานเช้าวันใหม่ที่สว่างไสวย่อมมาถึง


7. อีก 24 ปีข้างหน้า คุณเห็นตัวเองทำอะไรอยู่ (บางรายแก่มากๆ อาจฟังขำๆ :) ถามแค่มองวันข้าง หน้าเห็นตัวเองทำอะไรอยู่ก็พอ)
หากไม่ตายก็แก่ชรา คงเขียน memoir ไม่ว่าจะจบหรือไม่ก็พร้อมจะจากโลกทุกเมื่อ


8. ถ้าเลือกได้ อยากใช้ชีวิตของใครในหนึ่งวัน
ฮั่นซาน อนาคาริกและศิลปินชาวจีนผู้เปี่ยมด้วยอารมณ์ขันและยิ้มกริ่มตลอดวัน

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved