กลับหน้ารวมบทสัมภาษณ์    คอลัมน์สัมภาษณ์ > คุณธรรมส่องนำความรัก

กลับหน้าแรก

คุณธรรมส่องนำความรัก กับ พระไพศาล วิสาโล

จดหมายข่าวศูนย์คุณธรรม
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

แบ่งปันบน facebook Share    

ยุคสมัยนี้วัยรุ่นอาจจะมองว่าความรักนั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเป็นเรื่องหลัก ทว่าความจริงแล้วความรักนั้นมีหลายรูปแบบ สุดแต่ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะแต่งแต้มให้ออกมาเป็นเช่นไร แต่สำหรับโอกาสวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงนี้ กองบก. จดหมายข่าวศูนย์วัฒนธรรม ได้รับความเมตตาจาก พระไพศาล วิสาโล แห่งวัดป่าสุคะโต ให้ข้อคิดและทัศนะในเรื่องความรักที่เชื่อมโยงกับคุณธรรมนั้นเป็นอย่างไร เพื่อให้น้องๆ ในวัยทีนได้นำไปใคร่ครวญและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้รักของน้องๆ เป็นรักในมุมสร้างสรรค์ ทั้งสำหรับตนเองครอบครัว และสังคมต่อไป

ถาม    วัยรุ่นในปัจจุบันมักให้ความสำคัญกับวันแห่งความรักในมุมมองของการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลักเสียส่วนใหญ่ หลวงพี่มีความเห็นว่าอย่างไร

พระไพศาล วิสาโล    สมัยนี้วัยรุ่นมักอ้างเหตุเทศกาลที่จะมีเพศสัมพันธ์กันได้ตลอดทั้งปี อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ วาเลนไทน์ และลอยกระทง ความคิดนี้กลายเป็นแฟชั่นและค่านิยมในหมู่วัยรุ่น อาตมาเห็นว่า การดึงดูดความรักและผูกสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องมีเซ็กซ์ แต่ความเชื่อของวัยรุ่นเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์จะช่วยให้เกิดความผูกพันมากขึ้น

สิ่งที่ต้องยอมรับคือ สมัยนี้การมีอะไรกันกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นกว่าแต่ก่อน จะห้ามคนหนุ่มสาวไม่ให้มีเรื่องนี้คงยาก แต่ผู้ใหญ่ควรจะสอน พ่อแม่ต้องยอมรับความจริง เพราะหากยังห้ามอย่างเดียวอาจทำให้เด็กเตลิดเปิดเปิงมากขึ้น ดังนั้นต้องสอนให้เขาเข้าใจต่อผลกระและวิธีป้องกันควบคู่กันไป คนสมัยนี้รักไม่เป็น คิดว่าความรักกับเซ็กซ์คือเรื่องเดียวกัน ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่ หนุ่มสาวจะมีความสัมพันธ์กันต้องถามใจตัวเองก่อนว่า ผู้ชายคนนี้ใช่หรือไม่ หรือผู้หญิงคนนี้ใช่หรือไม่ เพราะหากเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาก็จะเสียใจและเสียอนาคต ความรักจึงต้องคู่กับคุณธรรมว่า ด้วยความดีงาม ความเหมาะสมและกาลเทศะด้วย

ถาม      เราสามารถใช้คุณธรรมมาเป็นหลักในความรักได้อย่างไร

พระไพศาล วิสาโล      ปัจจุบันนี้วัยรุ่นจำนวนไม่น้อย เมื่อมีอะไรกันแล้ว หากเบื่อขึ้นมาก็จะทิ้งโดยไม่สนใจ ไม่มีความผูกพันกัน ขณะที่หากอีกฝ่ายทำใจไม่ได้อาจฆ่าตัวตายหรือโกรธจนยับยั้งใจไม่ได้ และไปทำลายฝ่ายตรงข้าม ทั้งหมดนำมาซึ่งความทุกข์มากมาย เมื่อเทียบกับความสุขที่ได้พียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้ว ไม่คุ้มกันเลย แต่หากเราใช้คุณธรรมหรือความดีงามมากำกับ รู้ผิด รู้ถูก รู้ชอบชั่วดี ทุกคนจะตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น มีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้น จะเห็นว่าเราต้องใช้คุณธรรมที่หลากหลายมาช่วยกำกับความรักทุกขั้นตอน

เรื่องนี้ต้องสอนกันตั้งแต่เล็ก โดยเฉพาะพ่อแม่ต้องฝึกให้ลูกรู้จักคอย ไม่ตามใจและปรนเปรอความต้องการของเขาทุกเรื่อง เพราะมิเช่นนั้นเด็กจะไม่รู้จักความผิดหวัง ไม่มีความอดทนอดกลั้น เมื่อเขาโตขึ้นมา ไปรักและชอบใคร ก็จะโหมเข้าไปตามอารมณ์ มารู้ตัวอีกทีก็พลาดไปแล้ว แต่หากเขาผ่านการอบรมจากพ่อแม่ ความผิดพลาดก็จะเกิดน้อยลง

ถาม      สื่อมีส่วนชี้นำให้ทัศนะเรื่องความรักจบลงด้วยเพศสัมพันธ์ด้วยหรือไม่

พระไพศาล วิสาโล        ก็มีส่วน เพราะสื่อขณะนี้มีหลายส่วนที่กระตุ้นตัณหาและราคะ ทั้งบนดินและใต้ดิน เช่น อินเตอร์เน็ต วีดีโอโป๊ ดังนั้นพ่อแม่ต้องให้คำแนะนำลูกอย่างถูกต้องพร้อมกับชี้แนะว่า สิ่งไหนควรไม่ควรทำ อาจเริ่มต้นด้วยการดูละครด้วยกัน เช่น คนร้ายเอาเปรียบผู้หญิง ก็ต้องบอกลูกว่า การกระทำเยี่ยงนี้ไม่ดี ไม่ใช่ลักษณะของลูกผู้ชายหรือสุภาพบุรุษ เพราะหากพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกและปล่อยให้เขาเสพสื่ออย่างไรก็ได้ ในที่สุดเขาก็ถูกล้างสมอง หมกมุ่นแต่วัตถุและเปลือกภายนอก ขณะเดียวกันต้องสอนให้เขามีความรับผิดชอบตั้งแต่เล็กโดยเฉพาะเพศชาย ให้นึกถึงคนอื่น อย่างมีแฟนให้นึกถึงแฟน ไม่ใช่มีอารมณ์ขึ้นมาก็นึกถึงแต่เรื่องของตัวเอง

ถาม      อยากให้หลวงพี่แนะนำวิธีการสร้างความรักที่ดีงามให้แก่วัยรุ่น

พระไพศาล วิสาโล      ชีวิตคู่ที่จะเจริญงอกงามต้องเกิดจากความรักที่แท้จริง ต้องปรารถนากับอีกฝ่าย อยากให้เขามีความสุข หากคิดแต่ให้เขามาปรนเปรอ ถือว่าไม่ใช่ความรักแต่เป็นความใคร่ จิตใจผู้นั้นก็จะหยาบกระด้าง จะไม่รู้จักรักแท้ นำมาซึ่งความทุกข์ ความเหงา จะมองไม่เห็นความรักที่งดงามหรือถูกต้องเลย ความรักที่ถูกต้องจะชุบชูจิตใจให้มีกำลังใจ ให้มีความเสียสละ ขณะเดียวกันหากเราต้องการให้คนอื่นรักเรา ก็ต้องมอบสิ่งเหล่านั้นให้แก่เขาด้วย หากคิดแต่เป็นฝ่ายรับ ก็จะไม่มีใครรักเราอย่างแท้จริง จะมาหาเพียงชั่วคราวแล้วก็ไป ยังไม่รวมปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา ซึ่งอาจสร้างความสลดใจที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้

วาเลนไทน์นี้ก็ได้แต่หวังว่าน้องๆ จะนำแนวคิดของพระไพศาล วิสาโล ไปปฏิบัติตามเพื่อให้ความรักกลายเป็นสิ่งสร้างสรรค์และต่อยอดสายสัมพันธ์ให้ยืนยาว โดยอาศัยคุณธรรมความดีเป็นเครื่องนำทาง...

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved