กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานบรรณาธิกรณ์ร่วม > ยุคสมัยแห่งความรุนแรง
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานบรรณาธิกรณ์ร่วม

ปฏิบัติการแห่งความรัก
ยุคสมัยแห่งความรุนแรง

โดย ติช นัท ฮันห์
สาติส กุมาร
ส.ศิวรักษ์
ลีโอ ตอลสตอย
ยีน ชาร์ป
ชัยประกาศ นารยัน
วิโนภา ภเว
มหาตมะ คานธี
บรรณาธิการ วีระ สมบูรณ์
ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์

สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๒๑

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved