กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > อยู่ทุกที่ก็มีสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

อยู่ทุกที่ก็มีสุข

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

ความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหน แต่อยู่ตรงนี้และเดี๋ยวนี้แล้ว  เพียงแต่เปลี่ยนมุมมอง วางใจให้ถูก  เราก็จะพบความสุขได้เสมอ   ความสุขไม่ได้เกิดจากทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ และอำนาจ แต่อยู่ที่ว่าเรามีสติรู้ทันอารมณ์ของตน และมีปัญญารู้เท่าทันธรรมดาโลก หรือไม่    หากมองเป็น ไม่เพียงพบความสุขรอบตัวเท่านั้น หากยังสามารถสัมผัสความสุขที่มีอยู่กับตัวเราแล้วด้วย

เมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักว่าความสุขนั้นตามติดเราไปตลอด  ไม่ว่าอยู่ที่ไหน อยู่ในสถานการณ์ใด มีอะไรมากระทบ เราก็สามารถพบความสุขได้เสมอ

หนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้ปรับปรุงจากคำบรรยายของข้าพเจ้าเมื่อปี ๒๕๕๓   และเคยนำไปรวมพิมพ์กับคำบรรยายของท่านอื่น ๆ ในหนังสือชื่อเดียวกันนี้ ในการพิมพ์ครั้งนี้เครือข่ายพุทธิกาขอนำมาพิมพ์แยกเล่มต่างหาก เพื่อสะดวกแก่การเผยแพร่ในวงกว้าง

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved