กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > อยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

อยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๑
สำนักพิมพ์ อมรินทร์ธรรมะ

คำปรารภ

ใคร ๆ ก็รักสุขเกลียดทุกข์  แต่ไม่ว่าจะเกลียดทุกข์แค่ไหน ก็ไม่มีใครหนีทุกข์พ้น  ถึงจะร่ำรวยและ ยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ต้องประสบกับความสูญเสียพลัดพรากทั้งของรักและคนรัก  เก่งเพียงใด ก็ต้องเจอกับคำวิพากษ์วิจารณ์ และความล้มเหลว  แข็งแรงเพียงใด ในที่สุดก็ต้องล้มป่วย  อายุยืนเพียงใด สุดท้ายก็ต้องตายกันทุกคน

ในเมื่อทุกข์เป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้น เราจึงควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์ให้ได้ ไม่ใช่คิดแต่จะหนีทุกข์ให้ไกลที่สุด หรือมุ่งควบคุมบงการให้ทุกสิ่งเป็นไปดั่งใจ  จริงอยู่การเตรียมป้องกันและบรรเทาเหตุร้าย เป็นสิ่งที่ควรต้องทำ  แต่นอกจากการ “ทำกิจ”ดังกล่าวแล้ว  การ “ทำจิต”ก็มีความสำคัญเช่นกัน   เพราะไม่ว่าพยายามป้องกันเพียงใด ในที่สุดเหตุร้ายก็ย่อมเกิดขึ้นจนได้  แม้พยายามดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  ก็ยังล้มป่วยจนได้ เพราะเป็นธรรมดาของสังขาร  แต่ถึงเหตุร้ายจะเกิดขึ้น ยังมีอย่างหนึ่งที่เราทำได้และควรทำอย่างยิ่งนั่นคือ รักษาใจไม่ให้ทุกข์  กล่าวคือแม้ป่วยกายแต่ใจไม่ป่วย  แม้สูญเสียทรัพย์ แต่ใจไม่เสียศูนย์   แม้งานล้มเหลวแต่ใจยังตั้งมั่นเป็นปกติ

เมื่อเจอทุกข์ อย่างแรกที่ควรทำก็คือ การยอมรับ  กล่าวคือ ไม่ผลักไส ปฏิเสธ หรือตีโพยตีพาย โวยวายคร่ำครวญ  เพราะการทำเช่นนั้นมีแต่จะเพิ่มทุกข์ให้แก่เรา นั่นคือทุกข์ใจ แต่ทันทีที่เรายอมรับได้ หยุดบ่น หยุดโวยวาย ใจก็จะกลับมาเป็นปกติ  ทำให้สมองโล่ง สามารถนำปัญญามาใช้แก้ทุกข์ให้ลุล่วง หรือแก้ปัญหาให้เบาบางลงได้

จะว่าไปแล้ว อะไรเกิดขึ้นกับเรา ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกหรือมีท่าทีกับมันอย่างไร  เจอเหตุร้าย แต่ใจยอมรับได้ หรือรู้จักมองบวก คือ หาประโยชน์จากมัน   รวมทั้งมองว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตและโลก  รู้จักปล่อยวางได้ ใจก็ไม่เป็นทุกข์  ในทางตรงข้ามแม้เจอโชคลาภ แต่ไม่รู้จักพอ อยากได้มากกว่านั้น หรือเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ได้มากกว่า ใจกลับเป็นทุกข์ด้วยซ้ำ

เนื้อหาแต่ละบทในหนังสือเล่มนี้มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้า ณ วัดป่าสุคะโตในช่วงปีที่ผ่านมา   สำนักพิมพ์อมรินทร์เห็นว่ามีประโยชน์ จึงได้นำมาเรียบเรียงให้อ่านง่ายขึ้น โดยข้าพเจ้าได้ตรวจทานในขั้นสุดท้าย  หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของการทำจิตวางใจด้วยธรรมะ จนสามารถอยู่กับทุกข์โดยใจไม่ทุกข์

พระไพศาล วิสาโล
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved