กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ยกภูเขาออกจากใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ยกภูเขาออกจากใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ busy-day
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

คำปรารภ

ความทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิต  เพราะทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้อง รวมทั้งทุกอย่างที่เรามี หรือเป็น ในขณะนี้ ล้วนไม่เที่ยง แปรเปลี่ยนเป็นนิจ    เมื่อใดก็ตามที่มันแปรเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ตรงกับใจเรา เราก็ย่อมผิดหวัง เศร้าโศก  โกรธแค้น  พูดง่าย ๆ คือเป็นทุกข์

ไม่มีใครชอบความทุกข์ แต่ความทุกข์ก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์   ในแง่หนึ่งมันเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น  ซึ่งเราควรหาทางแก้ไข  เช่น ความเจ็บป่วยอาจเป็นตัวฟ้องว่าเราพักผ่อนน้อย กินอาหารไม่ถูกต้อง  ใช้ชีวิตไม่ถูกสุขลักษณะ   เมื่อรู้เช่นนี้ก็ควรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตน  แต่ความทุกข์หรือปัญหาบางอย่าง ยากที่จะแก้ไขได้ เพราะเกิดจากการกระทำของคนอื่น  ในกรณีเช่นนี้ควรที่เราจะวางใจให้ถูกต้อง ป่วยการที่เราจะตีอกชกหัวตัวเองหรือก่นด่าชะตากรรม

ทุกข์กายนั้นมักเกิดจากปัจจัยภายนอก ส่วนทุกข์ใจนั้นมีสาเหตุที่ใจเราเป็นสำคัญ  คนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นส่วนประกอบ  สาเหตุดังกล่าวได้แก่ความยึดติดในใจเรา เช่น ยึดอยากให้มันคงที่ไม่แปรเปลี่ยน หรือยึดว่ามันต้องเป็นไปดั่งใจ  แต่เป็นเพราะมองไม่เห็นสาเหตุดังกล่าว จึงมักโทษสิ่งนอกตัว   ก้อนหินไม่ว่าจะหนักเพียงใด ก็ไม่ทำให้เราทุกข์หรือเหนื่อยได้เลย  หากเราไม่แบกมัน  ดังนั้นเมื่อใดที่ทุกข์หรือเหนื่อย อย่าโทษก้อนหินว่าหนัก แต่ควรถามตนเองว่าแบกมันทำไม

ถ้ายึดไม่เลิก แม้กรวดก้อนเดียว ก็หนักอึ้งราวกับภูเขาทั้งลูก   เพียงแค่ปล่อยมันจากใจเท่านั้น  ความสุขก็จะกลับคืนมา  และถ้าไม่ยึดหรือแบกมันอีก  ใจก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไป

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีที่มาจากเฟซบุ๊คของข้าพเจ้า (www.facebook.com/visalo) ที่มิตรสหายผู้หนึ่งได้จัดทำขึ้น   สำนักพิมพ์ busy day เห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่าน จึงได้คัดเลือกมา โดยนำเสนอเป็นเล่มที่สอง หวังว่าจะมีส่วนช่วยให้อ่านยกภูเขาออกจากใจได้บ้าง

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved