กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม > ยิ้มรับความทุกข์ ได้สุขเป็นรางวัล
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียนร่วม

ยิ้มรับความทุกข์ ได้สุขเป็นรางวัล

โดย พุทธทาสภิกขุ, พระไพศาล วิสาโล, ว.วชิรเมธี
สำนักพิมพ์ทูเดย์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คำปรารภ

ความสุขนั้นเป็นยอดปรารถนาของทุกคน  ไม่มีใครที่ไม่วาดหวังชีวิตอันผาสุก  แต่น่าแปลกที่คนส่วนใหญ่กลับรู้จักความสุขน้อยมาก  กล่าวคือ มักเห็นว่าความสุขเกิดจากวัตถุสิ่งเสพเท่านั้น  ต่อเมื่อได้เสพได้ครอบครองจึงมีความสุข  เงินจึงกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิต  แท้จริงแล้วยังมีความสุขที่ประเสริฐกว่านั้นอีก เช่น ความสุขที่เกิดจากใจอันสงบ  ความสุขจากความภาคภูมิใจเมื่อได้ทำความดี รวมทั้งความสุขเมื่อได้ละวาง

ความสุขประเภทหลังนั้นเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งเสพ  แม้มีน้อย ไม่ร่ำรวย ก็มีความสุขได้ เป็นสุขที่พบได้กลางใจเรา   เป็นเพราะมองไม่เห็นความสุขดังกล่าว  ผู้คนจึงพากันดั้นด้นแสวงหาความสุขที่อยู่นอกตัว  แต่ไม่ว่าจะมีหรือได้มากเท่าไร ก็ไม่พบความสุขที่แท้   ต่อเมื่อหยุดแสวงหาสิ่งภายนอก หันกลับมามองตน วางใจให้ถูก  ดูแลใจให้ดี ก็จะพบความสุขอันประเสริฐได้ไม่ยาก  เป็นความสุขที่สัมผัสได้แม้ประสบกับความเจ็บป่วย พลัดพราก หรือยากไร้

สิบบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ เคยพิมพ์มาก่อนแล้วในนิตยสาร สารคดี  สำนักพิมพ์ทูเดย์เห็นว่ามีประโยชน์แก่ผู้อ่าน จึงขออนุญาตนำมาตีพิมพ์ซ้ำในหนังสือเล่มนี้  ข้าพเจ้ายินดีอนุญาตตามประสงค์

พระไพศาล วิสาโล
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved