กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม > ว่ายทวนน้ำ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียนร่วม  

ฝ่ากระแสทุน ด้วยกระแสธรรม
ว่ายทวนน้ำ

ISBN 978-974-02-0079-6
โดย พระไพศาล วิสาโล และ ว.วชิรเมธี
สำนักพิมพ์ มติชน
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

"ชีวิตพอเพียง" คือชีวิตที่รู้จักสบายแต่พอดี
ขณะเดียวกันเมื่อพอเพียงในความสบาย
หรือหาทรัพย์ได้พอเพียงแล้ว ก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้น
ต้องหันไปพากเพียรในการสร้างความดีงาม
หรือความเจริญด้านอื่นๆ
ทั้งในส่วนที่เป็นประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved