กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เติมสุขให้ใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

เติมสุขให้ใจ
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๑
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำปรารภ

ร่างกายของเราต้องการน้ำ อากาศ ปัจจัยสี่ ส่วนจิตใจนั้นต้องการความสุข  จิตใจที่ปราศจากความสุขย่อมห่อเหี่ยวแห้งผาก  แม้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย มีความสะดวกสบายล้นเหลือ ก็ไม่ช่วยให้อยากมีชีวิตอยู่  ความสุขใจนั้นมาได้หลายทาง อาจเกิดจากความรักของคนในครอบครัว หรือการยอมรับของคนรอบข้าง  ที่สำคัญก็คือ การทำความดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต รู้จักมองบวก และปล่อยวางเป็น

การได้ครอบครองโภคทรัพย์แม้ให้ความสุขใจแก่เราอย่างรวดเร็ว แต่ก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน อีกทั้งยังตามมาด้วยความทุกข์ เพราะมันกลายเป็นภาระที่ต้องแบก  สิ่งที่ยั่งยืนคงทนกว่าคือความสุขจากการทำความดี รวมทั้งความสงบที่เกิดจากการฝึกจิต  ความสุขดังกล่าวไม่เพียงหล่อเลี้ยงใจให้เบิกบาน มีพลังในการทำงาน ยังช่วยให้เราเผชิญกับความผันผวนปรวนแปรในชีวิตโดยไม่จมดิ่งในทุกข์

นอกจากเติมอาหารให้กาย หาทรัพย์มาใส่บ้านแล้ว การเติมสุขให้ใจด้วยการทำความดี ช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขและฝึกจิตอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่มิอาจละเลยได้

บทความทั้ง ๕ บทในหนังสือเล่มนี้ เคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาแล้ว  หวังว่าจะช่วยให้ผู้อ่านค้นพบหนทางแห่งการเติมสุขที่ยั่งยืนให้ใจ อันจะเป็นการเติมเต็มชีวิตอย่างแท้จริง

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved