กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ถามทางโลก ตอบทางธรรม
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ถามทางโลก ตอบทางธรรม

โดย พระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖
สำนักพิมพ์ เพชรประกาย

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

ความรักนั้นนำมาซึ่งความสุข แต่ก็มักเป็นที่มาแห่งความทุกข์ โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนเป็นอันมากแยกไม่ออกระหว่างความรักกับความใคร่  หรือระหว่างเมตตากับเสน่หา   ดังนั้นแทนที่จะเป็นผู้ให้ด้วยความปรารถนาดี กลับกลายเป็นผู้เรียกร้องตามใจตน หรือเอาตนเองเป็นที่ตั้ง  จนเกิดความขัดแย้งและความร้าวฉานขึ้นมา  ใช่แต่เท่านั้นความที่ผู้คนยุคนี้หมกมุ่นกับทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จมากไป จึงมีเวลาให้แก่กันน้อยลง  ฟังกันน้อยลง  จึงเกิดความเหินห่างหมางเมิน ขณะเดียวกันก็กระทบกระทั่งกันมากขึ้น จนเกิดความทุกข์ด้วยกันทุกฝ่าย

คงไม่ผิดหากจะกล่าวว่าความทุกข์ของผู้คนในยุคนี้ส่วนใหญ่มาจากปัญหาความสัมพันธ์ ไม่ว่าระหว่างคู่รัก ระหว่างพ่อแม่กับลูก ระหว่างพี่น้อง ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบ้าน  ดังนั้นเมื่อมีการเปิดหัวข้อ “ปุจฉา-วิสัชนา” ในเฟซบุ๊คของพระไพศาล วิสาโล (www.facebook.com/visalo)  ซึ่งจัดทำโดยมิตรผู้หนึ่ง  คำถามประเภทหนึ่งที่หลั่งไหลมามากมายจึงหนีไม่พ้นเรื่องของความรักและความสัมพันธ์  คงเพราะคำตอบของข้าพเจ้านั้นมีประโยชน์ จึงมีผู้สนใจนำไปเผยแพร่ในลักษณะต่าง ๆ กันในแวดวงอินเตอร์เน็ต

สำนักพิมพ์เพชรประกายเห็นว่า คำถาม-คำตอบ เหล่านี้ ไม่ควรจำกัดในแวดวงอินเตอร์เน็ตเท่านั้น  จึงแจ้งความประสงค์ขอนำไปรวมพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปที่ห่างไกลจากอินเตอร์เน็ต    ข้าพเจ้ายินดีอนุญาต  ทั้งนี้ขอขอบคุณคุณอัคพันธ์ อภิรักษ์พงศ์ ที่ได้คัดสรรเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งติดต่อประสานงาน จนหนังสือสำเร็จเป็นรูปเล่ม  หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยสานสัมพันธ์ให้แก่ผู้อ่านที่ประสบปัญหาคล้าย ๆ กัน รวมทั้งเสริมสร้างความรักและความปรารถนาดีให้แก่กันและกัน เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดีงามและผาสุก

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved