กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ทางออกอยู่ที่ใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ทางออกอยู่ที่ใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย โรงเรียนวรรณสว่างจิต
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๘

คำปรารภ
 
ชีวิตเปรียบได้กับการเดินทาง  ไม่ว่าเลือกทางสายใดก็ล้วนมีอุปสรรคที่ทำให้ขัดเคืองใจและเป็นทุกข์  บางครั้ง  เส้นทางก็วกวนและตีบตัน  แต่ชีวิตนั้นไม่เคยอับจนหนทาง ขอเพียงไม่ยึดติดกับเส้นทางเก่า และพร้อมที่จะไปทางใหม่ที่ยากลำบากและไม่คุ้นเคย

วิถีชีวิตสมัยใหม่นั้นแม้เต็มไปด้วยความสุขสบายทางกาย แต่ก็หนีความทุกข์ใจไม่พ้น  ความเครียดและความวิตกอาจจะมากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำ ยังไม่ต้องพูดถึงความพลัดพรากจากคนรักหรือสูญเสียสิ่งรัก ยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มาก  บางครั้งความทุกข์ก็ถาโถมเข้ามาระลอกแล้วระรอกเล่าจนตั้งตัวไม่ติด ปิดหนทางที่จะไปต่อ  แต่หากตั้งสติให้ดี  ทางออกจากทุกข์นั้นมีเสมอ โดยเฉพาะความทุกข์ใจ  ทางออกนั้นมิได้อยู่ที่ไหน หากอยู่ที่ใจเรานั้นเอง

เมื่อมีความทุกข์ใจ ผู้คนมักมองว่าสาเหตุอยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งอื่น เช่น ดินฟ้าอากาศแปรปรวน เศรษฐกิจผันผวน 
หนี้สินท่วมตัว หรือโรคร้ายถึงตาย  แต่แท้จริงแล้วตัวการสำคัญอยู่ที่ใจเราซึ่งยึดติดถือมั่น ปรุงแต่งในทางร้าย หรือมองเห็นแต่แง่ลบ  หมกมุ่นอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือพะวงกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง  หากวางใจให้ถูก ทุกข์ใจก็จะคลายลง  แม้ปัญหาภายนอกจะยังอยู่ แต่ใจก็ไม่กลัดกลุ้มอีกต่อไป  กลับมีเรี่ยวแรงที่จะแก้ไขตามกำลังที่มี

ชีวิตมีทางออกเสมอหากกลับมามองที่ใจเรา อย่าเสียเวลากล่าวโทษคนอื่นหรือก่นด่าชะตากรรม แต่หันมาใคร่ครวญตนเองด้วยสติและปัญญา  ไม่ช้าทางออกก็ย่อมปรากฏ  แต่เมื่อพบแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือก้าวเดิน  หากไม่เดินหรือลงมือปฏิบัติ ก็มิอาจออกจากทุกข์ได้   ใช่หรือไม่ว่าทางออกจากทุกข์นั้นมีอยู่ตลอดเวลา แต่สาเหตุที่โลกนี้เต็มไปด้วยคนทุกข์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้คนส่วนใหญ่ยังหลงใหลเส้นทางเดิม ไม่ยอมก้าวสู่เส้นทางใหม่แม้รู้ว่ามีอยู่ก็ตาม

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าหลังทำวัตรและก่อนฉันอาหารในโอกาสที่คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวรรณสว่างจิตมาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุคะโต ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่มีการบวชเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อน  ดังนั้นคำบรรยายบางช่วงจึงมุ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งมาร่วมทำวัตรและทานอาหารพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติธรรมด้วย

ผู้บริหารโรงเรียนวรรณสว่างจิตเห็นว่าคำบรรยายดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ปกครองและผู้สนใจ  จึงขออนุญาตพิมพ์คำบรรยายนี้เป็นหนังสือเช่นเดียวกับคำบรรยายครั้งก่อน ๆ  ข้าพเจ้ายินดีอนุญาตและขออนุโมทนาในบุญกิริยาดังกล่าว

พระไพศาล วิสาโล
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved