กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สันติวิธี วิถีแห่งอารยะ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

สันติวิธี วิถีแห่งอารยะ

ISBN ๙๗๔- ๗๒๓๓-๙๙-๑
โดย
พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์
มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

รวมบทความเพื่อการก้าวข้ามวิกฤต

สันติวิธี เป็นสิ่งที่ควรได้รับความสนใจจากคนไทยให้มากกว่านี้ เพราะทุกวันนี้ยังมีความเข้าใจอยู่ว่าสันติวิธีหมายถึงการยอมจำนน จนบางท่านเรียกว่า "สันติวิธียอมจำนน" ความจริงแล้วสันติวืธีนั้นอยู่ตรงข้ามกับการยอมจำนน แม้ทั้งสองวิธีจะลงเอยด้วยการไม่ทำร้ายใคร แต่นั่นก็เป็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เหมือนกัน สันติวิธีต้องการทั้งความกล้าและความมุ่งมั่นที่จะเผชิญกับปัญหาโดยไม่หลีกหนี ขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าการใช้กำลังนั้นให้ผลแค่ระยะสั้น แต่สร้างปัญหาระยะยาว จริงอยู่การใช้สันติวิธีฝ่ายเดียวอาจหมายถึงการถูกกระทำอย่างรุนแรง แต่สิ่งที่ดูเหมือน "แ้พ้" นั้นกลับกลายเป็น "ชนะ" ได้ เพราะในที่สุดผู้ที่ใช้ความรุนแรงต่างหากที่กลายเป็นฝ่ายพ่ายแ้พ้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved