กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานบรรณาธิกรณ์ร่วม > สันติวิธีกับอนาคตของไทย
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานบรรณาธิกรณ์ร่วม

สันติวิธีกับอนาคตของไทย

โดย ป๋วย อึ้งภากรณ์
ส.ศิวรักษ์
นิโคลาส เบนเนท
ติช นัท ฮันห์
วิชัย โชควิวัฒน์

บรรณาธิการ วีระ สมบูรณ์
ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์

สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๒๑

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved