กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ระลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวฺณโณ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ระลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวฺณโณ

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

คำปรารภ

ในงานปลงสรีระของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ  ณ วัดภูเขาทอง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๖ กันยายน ศกนี้  มิตรสหายในเครือข่ายพุทธิกา ซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อ ประสงค์จะพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทานแก่ผู้ร่วมงาน จึงได้ขออนุญาตนำข้อเขียนและคำบรรยายของข้าพเจ้าเกี่ยวกับหลวงพ่อ ทั้งในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่ท่านละสังขารแล้ว มารวมพิมพ์เพื่อการนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมอีกหลายท่าน

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในกุศลเจตนานี้และยินดีอนุญาต โดยถือว่าข้อเขียนและคำบรรยายทั้งสามชิ้นนี้เป็นเสมือนสะพานน้อย ๆ ที่ช่วยนำพาผู้คนให้รู้จักบางด้านของหลวงพ่อ อันกอปรไปด้วยเมตตาธรรมและปัญญาญาณที่หาได้ยาก  หวังว่าคุณธรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านในการฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อเกิดความตื่นรู้จนปล่อยวางความทุกข์ได้  ถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน สมกับที่หลวงพ่อได้อุทิศตนเป็นแบบอย่างมานานเกือบครึ่งศตวรรษ

พระไพศาล วิสาโล
๑ กันยายน ๒๕๕๗

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved