กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > พรุ่งนี้หรือชาติหน้า ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อน
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน
พรุ่งนี้หรือชาติหน้า ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อน

พรุ่งนี้หรือชาติหน้า ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อน

ISBN 9786165190770
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ อมรินทร์ธรรมะ

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๔

แบ่งปันบน facebook Share

 

 

คำปรารภ

ประมาณปี ๒๕๕๐ ข้าพเจ้าได้รับนิมนต์ไปออกรายการของสถานีวิทยุสังฆทานธรรม เพื่อสนทนาเกี่ยวกับชีวิตและงานของข้าพเจ้า ตั้งแต่วัยหนุ่มก่อนบวชจนถึงปัจจุบัน โดยในส่วนหลังนั้นเน้นหนักที่การอบรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๗

ต่อมาได้มีการนำคำสนทนาครั้งนั้นไปเผยแพร่ในรูปซีดีร่วมกับคำบรรยายแก่สมาชิกชมรม คนรู้ใจในช่วงใกล้ ๆ กัน จนกระทั่งเมื่อกลางปีที่แล้วสำนักพิมพ์อมรินทร์แจ้งความจำนงว่าประสงค์จะนำเนื้อหาทั้งหมดในซีดีดังกล่าวมาตีพิมพ์เป็นหนังสือ เนื่องจากเห็นว่ามีสาระที่ควรเผยแพร่แก่คนวงกว้าง ในการจัดทำต้นฉบับนั้นได้มีการเรียบเรียงตัดต่อเพื่อให้เหมาะกับการอ่านมากขึ้น ดังปรากฏแก่ท่านในบัดนี้

หนังสือเล่มนี้แม้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่เน้นหนักเรื่องการเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับความตาย ประสบการณ์ดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการที่ข้าพเจ้าได้เป็นวิทยากรให้กับโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ ซึ่งเครือข่ายพุทธิกาทำร่วมกับเสมสิกขาลัย โครงการดังกล่าวเริ่มต้นจากความคิดที่ต้องการแนะนำวิธีช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ใกล้ตาย ซึ่งฆราวาสหรือญาติพี่น้องก็สามารถทำได้ ต่อมาก็ได้รับความสนใจจากแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งไม่ต้องการเห็นคนไข้ตายด้วยความทุรนทุราย หลายคนได้พบว่า สาระที่ได้จากการอบรมดังกล่าวยังมีประโยชน์ในการเตรียมตัวเตรียมใจตนเองให้พร้อมเผชิญความตาย รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิต หมั่นสร้างกุศล และเร่งทำความดีโดยไม่ผัดผ่อน

ความจริงอย่างหนึ่งที่ผู้คนไม่อยากนึกถึงก็คือ ความตายสามารถเกิดกับเราได้ทุกเวลา การเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเผชิญความตายอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามความจริงข้อนี้โดยให้เหตุผลว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัว แท้จริงแล้วความตายอยู่ใกล้ตัวเราอย่างยิ่ง มีภาษิตธิเบตกล่าวว่า “ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อน” นี้คือความจริงที่ใครเล่าจะกล้าปฏิเสธ ใครที่คิดว่าพรุ่งนี้จะมาก่อนชาติหน้า ล้วนแต่คาดเดาด้วยความประมาททั้งนั้น เพราะเราแน่ใจได้อย่างไรว่า วันนี้จะไม่ใช่วันสุดท้ายของเรา พ้นจากวันนี้ไปแล้วก็อาจเป็นชาติหน้าเลย หามีพรุ่งนี้ไม่

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่หวังว่าจะช่วยเตือนใจผู้อ่านไม่ให้ประมาทในชีวิตและความตาย สำนักพิมพ์อมรินทร์จึงขอนำภาษิตธิเบตดังกล่าวมาเป็นชื่อหนังสือ ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของสำนักพิมพ์ และขอขอบคุณคุณตรีคิด อินทรขันตี ซึ่งริเริ่มให้เกิดมีหนังสือเล่มนี้ขึ้น

พระไพศาล วิสาโล
๕ มีนาคม ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved