กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > พรคู่ชีวิต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

พรคู่ชีวิต
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๑
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำปรารภ

พรหมายถึงสิ่งประเสริฐ  เมื่อขอพรจากพระ  หลายคนนึกถึง โชคลาภ ทรัพย์สมบัติ รวมถึงการมีอายุยืน  แต่อันที่จริงมีสิ่งอื่นที่ประเสริฐกว่านั้น   ซึ่งเป็นหลักประกันแห่งความสุขอย่างแท้จริง   ผู้คนเป็นอันมากแม้ได้ลาภก้อนใหญ่ มั่งคั่งร่ำรวย และมีอายุยืน ก็หามีความสุขไม่  กลับถูกความกลัดกลุ้มรุมเร้า  เพราะพลัดพรากสูญเสียคนรัก ครอบครัวและงานการไม่เป็นดังใจ อีกทั้งยังเป็นเพราะได้เท่าไรก็ยังไม่พอใจเสียที

สิ่งที่ประเสริฐแท้ คือ สิ่งที่ช่วยรักษาใจให้เป็นสุขอยู่เสมอ  เจออะไรใจก็ไม่ทุกข์  แม้ต้องประสบกับความพลัดพรากสูญเสีย อุปสรรค  ความยากลำบาก หรือความเจ็บป่วยก็ตาม สิ่งนั้นคือธรรม อาทิ  สติ  สมาธิ ปัญญา และเมตตา  หากสั่งสมให้งอกงามขึ้นในใจแล้ว  ก็จะรู้จักวางใจถูกต้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบ  ในยามมีโชค ก็ไม่หลงใหลเพลิดเพลินจนลืมตัว  เมื่อเจอเคราะห์ ก็ไม่จมทุกข์จนหมดเนื้อหมดตัว อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วย โดยเฉพาะการย้ำเตือนให้ไม่ประมาท และแจ่มแจ้งในสัจธรรมของชีวิต ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เข้าถึงสุขที่ประณีต ซึ่งวัตถุสิ่งเสพและเงินตราไม่สามารถให้ได้

ธรรมเหล่านี้ต่างหากคือพรที่ควรแสวงหาและน้อมนำให้เกิดขึ้นกับตนเอง  เป็นสิ่งประเสริฐที่ควรมีคู่ชีวิตคู่จิตใจ
บทความทั้ง ๖ ชิ้นในหนังสือเล่มนี้ เคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาก่อนแล้ว  หวังว่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้พบกับพรคู่ชีวิต เพื่อความสุขและสงบเย็นในจิตใจอย่างแท้จริง

พระไพศาล วิสาโล
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved