กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เปลี่ยนใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

เปลี่ยนใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

พิมพ์ครั้งที่ ๒๕๕๓

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

ส่วนที่ ๑ สุขแท้ด้วยปัญญา ส่วนที่ ๒ สุขแท้ด้วยปัญญา

แบ่งปันบน facebook Share   

คำปรารภในการพิมพ์ครั้งที่สอง

คนเรามักคิดว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจตน ดังนั้นเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปดั่งใจจึงมีความทุกข์ และพยายามทุกวิถีทางที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกใจตน แนวคิดดังกล่าวแพร่หลายอย่างมากในสังคมที่ถูกครอบงำด้วยลัทธิบริโภคนิยม เพราะลัทธิบริโภคนิยมให้สัญญาแก่ผู้คนว่ายิ่งมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากเท่าไรก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น ขณะที่การโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ มักตอกย้ำว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ทันทีหากเปลี่ยนมาใช้สินค้าชนิดนั้นชนิดนี้ ยิ่งเราถูกปลูกฝังให้เชื่อในเทคโนโลยีว่าสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ ไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากเพียงใด อุปสรรคทั้งปวงย่อมแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยี เทคโนโลยีจึงกลายเป็นคำตอบของทุกปัญหา และกลายเป็นสินค้าที่สร้างความหวังแก่ผู้คน เป็นการเสริมลัทธิบริโภคนิยมให้น่าศรัทธามากขึ้น

ในสังคมเช่นนี้ผู้คนย่อมเอาความสุขของตนผูกไว้กับสิ่งภายนอก คิดแต่จะเปลี่ยนสิ่งนอกตัวให้ถูกใจตน จนละเลยที่จะปรับเปลี่ยนจิตใจตน ทั้ง ๆ ที่สุขหรือทุกข์นั้นแท้จริงอยู่ที่ใจเราเอง ไม่ว่าจะปรับสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้สุขสบายเพียงใด มีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใด แต่หากไม่รู้จักพอ ก็ย่อมไม่มีความสุข ในทางตรงข้าม แม้จะมีน้อย แต่พอใจสิ่งที่มี ก็มีความสุขได้ นี้คือภูมิปัญญาจากพุทธศาสนาที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่หลงไปตามกระแสบริโภคนิยม

เปลี่ยนใจ เป็นหนังสือที่ตั้งใจเชิญชวนให้ผู้คนกลับมามองที่ตนเอง และตระหนักว่าหากเราสามารถปรับเปลี่ยนจิตใจของตนได้ ความสุขก็เกิดขึ้นได้ทันที แต่จะทำเช่นนั้นได้ต้องมีปัญญารู้เท่าทันลัทธิบริโภคนิยมที่มาในรูปแบบต่าง ๆ

เปลี่ยนใจ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๐ บัดนี้ชมรมกัลยาณธรรม มีความประสงค์จะขอพิมพ์หนังสือซ้ำ เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่ผู้มาร่วมงานแสดงธรรม ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๗ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดีที่มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญบุญกิริยาดังกล่าว และขออนุโมทนาในกุศลเจตนาดังกล่าวด้วย


พระไพศาล วิสาโล
๖ เมษายน ๒๕๕๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved