กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เปิดใจรับความสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน
เปิดใจรับความสุข

 

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

พิมพ์ครั้งที่ ๒๕๕๓

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

แบ่งปันบน facebook Share   

คำปรารภ

เทศกาลปีใหม่ถือเป็นเทศกาลแห่งความสุข ผู้คนนิยมจึงนิยมส่งบัตรอวยพรความสุขให้กัน รวมทั้งถือเป็นโอกาสที่จะแสวงหาความสุขให้แก่ตนเอง ด้วยการจับจ่ายใช้สอยหรือไปเที่ยวตามที่ต่าง ๆ เสมือนเป็นรางวัลให้แก่ตนเองสำหรับการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา

ความจริงแล้วเทศกาลแห่งความสุขนั้นมีตลอดทั้งปี ทุกวันสามารถเป็นวันแห่งความสุขสำหรับเราได้ เพราะความสุขนั้นมีอยู่รอบตัว อีกทั้งมีอยู่กับเราตลอดเวลา เป็นแต่เราไม่เห็นเอง ผู้ที่คิดว่าตนเองไม่มีความสุขนั้น ที่จริงเขามองไม่เห็นความสุขต่างหาก

เพียงเปิดใจให้กว้าง ก็จะเห็นความสุขอยู่รอบตัว และหากทำใจให้ว่าง ความสุขก็จะเข้ามานั่งในหัวใจ แต่เนื่องจากทุกวันนี้เราปล่อยใจให้จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคต หรือหมกมุ่นครุ่นคิดกับเรื่องร้อยแปด จึงไม่สามารถเปิดรับความสุขที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันขณะได้

หนังสือเล่มเล็กนี้มีที่มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ชมรมกัลยาณธรรมประสงค์จะตีพิมพ์เป็นเล่มเพื่อเป็นธรรมทานในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนา และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านพบความสุขที่แท้ ได้แก่ความสงบภายในอันเกิดจากสติและปัญญาโดยทั่วกัน

พระไพศาล วิสาโล

 

พร้อม ส.ค.ส. ๒๕๕๔ ในเล่ม

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved