กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน
เป็นไทย เป็นพุทธ เป็นสุข เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

พิมพ์ครั้งที่ ๒๕๕๓

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

แบ่งปันบน facebook Share   

คำปรารภ

 กระแสโลกาภิวัตน์ได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ไม่เพียงทำให้เศรษฐกิจไทยเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกับเศรษฐกิจโลกเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความนึกคิดของผู้คนอย่างมากมาย  นอกจากจะก่อให้เกิดความแตกต่างทางผลประโยชน์และทางวัฒนธรรมอย่างกระจายวงกว้างแล้ว ยังสั่นความความเชื่อพื้นฐานหลายอย่างของผู้คน ทำให้เกิดคำถามตามมามากมาย แม้แต่เรื่องที่เคยคิดว่ามีคำตอบแน่ชัดแล้ว เช่น ความเป็นไทย อะไรคือความเป็นไทย?  ความเป็นไทยอยู่ตรงไหน? การอยู่อย่างไทยในยุคปัจจุบันกลายเป็นเรื่องไม่ง่ายแล้ว เช่นเดียวกับความเป็นพุทธ เพราะโลกาภิวัตน์ได้นำเอากระแสบริโภคนิยมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จนเกิดคำถามขึ้นมาว่า ความเป็นพุทธกับการนับถือบริโภคนิยมสามารถไปด้วยกันได้หรือไม่  หากไม่ได้ เราจะเป็นพุทธในยุคบริโภคนิยมได้อย่างไร

“เป็นไทยอย่างไรในโลกสากล” และ “อยู่อย่างพุทธในยุคบริโภคนิยม”เป็นคำบรรยายของข้าพเจ้าที่พยายามตอบคำถามดังกล่าว ขณะเดียวกันเนื่องจากทุกวันนี้มักมีคำถามในหมู่ผู้คนว่า ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขกับการทำงาน  หนังสือเล่มนี้จึงรวมคำบรรยายเรื่อง “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข”เอาไว้ด้วย  สองบทความแรกเน้นเรื่องการทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกเพื่อปรับตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ส่วนบทความสุดท้ายเป็นเรื่องของการปรับใจเพื่อเปิดรับความสุขจากการทำงาน  ทั้งหมดนี้จำเป็นอย่างมากสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทุนบำเพ็ญบุญของคุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์เป็นปัจจัยให้คำบรรยายทั้งสามรวมพิมพ์เป็นเล่มได้ ด้วยการประสานงานของคุณมณี ศรีเพียงจันทร์ จึงขอขอบคุณทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

พระไพศาล วิสาโล
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved