กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เป็นมิตรกับชีวิต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

เป็นมิตรกับชีวิต

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ someday
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

“ชีวิต”เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามี  ต่อเมื่อมีชีวิตเราจึงสามารถทำความดี มีความสุขและเข้าถึงประโยชน์สูงสุดเท่าที่ธรรมชาติจะมีให้ได้  แน่นอนว่า ชีวิตในที่นี้ หมายรวมถึงการมีจิตใจที่สามารถคิดนึกได้อย่างมนุษย์  แม้กายจะไม่สมประกอบ แต่หากมีจิตใจที่ทำงานได้เป็นปกติ ชีวิตนี้ก็สามารถเปิดโอกาสให้เราได้พบสิ่งดีงาม รวมทั้งมีความสุขได้ไม่น้อยกว่าคนอื่น

แม้ชีวิตกับความทุกข์เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้  ดังมีสำนวนที่ชาวพุทธคุ้นเคยกันดี นั่นคือ “การเกิดก็เป็นทุกข์”  เมื่อเกิดมาแล้วไม่มีใครหนีพ้นความแก่ ความเจ็บ ความพลัดพราก และความตาย ไปได้   แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เกิดมาแล้วจะพ้นทุกข์ไม่ได้   ผู้ที่แก่ชรา  แต่ไม่ทุกข์ มีอยู่มาก   ผู้ที่เจ็บป่วย แต่ใจสดใส ก็มีอยู่ไม่น้อย    ทุกข์กายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบ  แต่ทุกข์ใจนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ชีวิตนี้สามารถให้อิสระแก่เราในการยกจิตอยู่เหนือทุกข์ได้

ดังนั้นไม่ว่าชีวิตนี้จะเต็มไปด้วยความลำเค็ญเพียงใด เราก็ไม่ควรชิงชังชีวิต  หากควรเปิดใจรับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต แล้วใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่    ความทุกข์นั้นหากเรารู้จักมันอย่างถูกต้อง ก็จะกลายเป็นประตูสู่ธรรมที่ลึกซึ้งได้ ดังครูบาอาจารย์ได้ย้ำเตือนว่า “ทุกข์นั้นมีไว้ให้เห็น ไม่ใช่ให้เป็น” หากวางใจเช่นนี้ได้ เราจะเป็นมิตรกับทุกประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต รวมทั้งใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จนเข้าถึงอุดมคติของชีวิต  ซึ่งสำหรับชาวพุทธก็คือ นิพพานอันเป็นบรมสุข อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นมิตรกับชีวิตอย่างแท้จริง

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าในที่ต่าง ๆ รวมทั้งที่วัดป่าสุคะโตและวัดป่ามหาวัน  สำนักพิมพ์ Someday เห็นว่ามีประโยชน์ น่าเผยแพร่ จึงได้มอบให้คุณสายฟ้า บัลลังก์ เรียบเรียงคำบรรยายเหล่านี้ โดยนำส่วนที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกันมาไว้ด้วยกัน และตัดเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกันออกไป  ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการขัดเกลาและปรับปรุงของข้าพเจ้า   ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ พญ.นวพร ตันศิริ ที่ได้ช่วยถอดคำบรรยายส่วนใหญ่ออกมาเป็นตัวอักษร ทำให้งานบรรณาธิกรณ์ง่ายขึ้นมาก

พระไพศาล วิสาโล
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved