กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เอาชนะความตาย ด้วยใจที่ปล่อยวาง
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

เอาชนะความตาย...ด้วยใจที่ปล่อยวาง
ISBN 978-616-7023-52-6
โดย พระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
จัดพิมพ์โดย บริษัทบิสซี่เดย์

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

คนส่วนใหญ่มักคิดถึงการอยู่ดีมีสุข แต่น้อยคนที่นึกถึงการตายดี ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ช้าก็เร็วความตายก็จะต้องเกิดขึ้นแก่ตน ดังนั้นสิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือ เมื่อถึงคราวป่วยหนักหรือใกล้สิ้นลม ผู้คนจึงตื่นตระหนก ทุรนทราย เพราะไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการตายดีเลย

การตายดีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่มิอาจทำได้ด้วยการวิงวอนร้อนขอ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัติหรืออำนาจ แม้ร่ำรวยแค่ไหน ยิ่งใหญ่เพียงใด ก็อาจหลงตายหรือตายอย่างทุรนทุรายก็ได้ เงินซื้ออะไรต่ออะไรได้มากมายก็จริง แต่อย่างหนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือ ความสงบในวาระสุดท้ายของชีวิต อำนาจอาจสนองกิเลสของผู้คนได้มากมายหลายประการ แต่มิอาจช่วยให้ใครตายดีได้เลย

บุคคลจะตายดีได้ก็ด้วยการหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ เริ่มต้นด้วยการทำความดี หลีกหนีความชั่ว และฝึกใจให้มีสติและปัญญา ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นด้วยใจที่ไม่หวั่นไหว และพร้อมปล่อยวางทุกสิ่งเมื่อถึงคราวพลัดพรากสูญเสีย จะว่าไปแล้วทั้งหมดนี้ยังช่วยให้เราสามารถอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข จิตใจไม่ขึ้นลงไปตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบ ดังนั้นจึงช่วยให้เราอยู่ดีอย่างแท้จริง ถ้ารู้จักตายดี การอยู่ดีก็ไม่ใช่เรื่องยาก

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ตัดทอนมาจาก ตื่นก่อนตาย ซึ่งสำนักพิมพ์ lazy day ได้ตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้ว การพิมพ์ครั้งใหม่นี้ผู้พิมพ์ประสงค์จะให้หนังสือเผยแพร่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม จึงจัดทำให้มีรูปเล่มเล็กลงและราคาย่อมเยา หวังว่า เอาชนะความตาย ด้วยหัวใจที่ปล่อยวาง จะช่วยให้ทุกท่านเกิดความไม่ประมาทในชีวิตและพร้อมรับมือกับความตายด้วยใจสงบเมื่อวันนั้นมาถึง

พระไพศาล วิสาโล
๒๕ เมษายน ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved