กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ง่ายแต่งาม
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ง่ายแต่งาม

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖
สำนักพิมพ์ เพชรประกาย

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

ความสุขนั้นเป็นเรื่องง่ายเพราะอยู่ใกล้ตัวเรา อีกทั้งยังมีอยู่กับเราแล้วทุกขณะ เราเองต่างหากที่ทำให้ความสุขเป็นเรื่องยาก เพราะมัวแต่ใช้ชีวิตอย่างซับซ้อนตั้งแต่การกิน การแต่งกาย การพักผ่อน การคบเพื่อน ไปจนถึงการนอน  เราทำให้ชีวิตพะรุงพะรังไปด้วยวัตถุสิ่งเสพ รุ่มร่ามด้วยเกียรติยศ และพูนพอกด้วยพิธีรีตอง  ทั้ง ๆ ที่ความเรียบง่ายสามารถให้ความสุขสงบเย็นแก่เราได้ แต่เรากลับมองข้ามไป

ความสุขยังแยกไม่ออกจากความงดงาม  คนเราไม่ได้มีความสุขเพียงเพราะอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามเท่านั้น  ที่สำคัญกว่านั้นคือ การมีจิตใจที่งดงาม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น  ชีวิตที่อุทิศตนเพื่อผู้อื่นนั้น เป็นความงดงามที่นำความสุขอย่างลึกซึ้งมาให้แก่ตนเอง   นี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอีกประการหนึ่งที่ถูกละเลยไป

ชีวิตที่เรียบง่ายนั้นมักเป็นชีวิตที่งดงาม เพราะนึกถึงตนเองน้อย แต่คำนึงถึงผู้อื่นมาก  เป็นชีวิตเปี่ยมด้วยน้ำใจ ปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ  รางวัลแห่งความง่ายและงามก็คือความสุข ที่ไม่ว่ารวยหรือจน ชายหรือหญิง  หนุ่มหรือแก่ ก็สามารถสัมผัสได้ เพราะเป็นความสุขที่สากล

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ คุณอัคพันธ์ อภิรักษ์พงศ์ได้คัดสรรจากข้อความใน Facebook ของข้าพเจ้า (www.facebook.com/psvisalo) เพราะเห็นว่าให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ควรเผยแพร่ในวงกว้าง  โดยมอบหมายให้สำนักพิมพ์เพชรประกายเป็นผู้จัดพิมพ์  หวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากข้อเขียนดังกล่าวตามสมควร 

พระไพศาล วิสาโล
๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved