กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ไม่รวยก็สุขได้
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ไม่รวยก็สุขได้

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

พิมพ์ครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

คำปรารภ

ความสุขมิใช่อภิสิทธิ์ของคนรวย  แต่เป็นสมบัติของทุกคน  จริงอยู่เงินทองสามารถบันดาลความสะดวกสบายให้เกิดขึ้นได้ แต่ความสะดวกสบายหาใช่ความสุขไม่  คนจำนวนไม่น้อยมีความทุกข์ทั้ง ๆ ที่ชีวิตเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย  ใช่หรือไม่ว่าคนสมัยนี้มีชีวิตที่สะดวกสบายและมั่งคั่งกว่าคนสมัยก่อนมาก แต่ในเวลาเดียวกันก็มีความเครียด ความเจ็บป่วยทางจิต และอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าด้วยเช่นกัน

เจอสิ่งดี ๆ เช่น โชคลาภไม่ได้เป็นหลักประกันว่าใจจะดีหรือมีความสุขเสมอไป  ในทำนองเดียวกันแม้เจอสิ่งร้าย ๆ  ก็ไม่ได้หมายความว่าใจจะย่ำแย่หรือเป็นทุกข์ไปด้วย  เจออะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าใจเป็นอย่างไร หากใจมีสติ ปัญญา หรือวางใจถูก แม้เจอสิ่งร้าย ๆ ใจก็ยังเป็นปกติ หรือมีความสุขได้  หลายคนไม่เพียงก้าวข้ามความยากลำบากและความสูญเสียพลัดพรากไปได้เท่านั้น หากยังเข้มแข็ง มั่นคง และฉลาดกว่าเดิม 

ใจที่ฝึกไว้ดีแล้ว  นอกจากจะเป็นปกติในยามเจอเหตุร้ายแล้ว  ยังสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ด้วย  ดังนั้นแทนที่จะร่ำร้องเรียกหาหรืออธิษฐานขอให้เจอสิ่งดี ๆ  ควรที่เราจะให้ความสำคัญกับการหมั่นฝึกใจให้ดี มีคุณภาพ เพราะนี้ต่างหากที่เป็นหลักประกันแห่งความสุขที่แท้จริง

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อเขียนรวมทั้งสิ้น  ๑๘  ชิ้น แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นข้อเขียนของพระไพศาล วิสาโล ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร  สารคดี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖  ส่วนที่สองเป็นงานเขียนของ “ภาวัน”ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร IMAGE ระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 

หวังว่าเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต สามารถก้าวข้ามความทุกข์ ผ่านพ้นอุปสรรค และพบความสุขใจที่ยั่งยืน
พระไพศาล วิสาโล 
“ภาวัน”
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved