กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา ธรรมบรรยาย เล่ม ๒

ISBN 974-88137-6-2
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
พิมพ์ครั้งที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐
พิมพ์ครั้งที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑

คุณภาพจิตของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีสติ การเฝ้าดูโดยไม่ปฏเสธทุกสิ่งที่เกิดขึ้น สามารถทำให้เกิดปัญญาขึ้นมา และจากปัญญา เมตตาก็ตามมา แต่ข้อสำคัญคือต้องดูสิ่งนั้นด้วยความสงบ ด้วยจิตที่เป็นกลาง ไม่ต้องการผลักไสหรือคล้อยตาม วิธีนี้จะช่วยให้สิ่งที่ฝังใจได้แสดงตัวออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งต้องใช้ความเข้มแข็งและความกล้าในการมองมันไม่ปฏิเสธ ถอยหนีหรือคิดผลักไส ไม่ว่าจะเป็นความเศร้า ความโกรธ ความหดหู่ ความเสียใจ ความรู้สึกผิด ... เราต้องรู้จักที่จะเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกต้อง จึงจะสลัดมันออกไปจากจิตใจได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved