กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ของขวัญแห่งชีวิต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ของขวัญแห่งชีวิต

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย
ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ ของขวัญแห่งชีวิต

 

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

“ของขวัญแห่งชีวิต” เป็นหัวข้อบรรยายที่ข้าพเจ้าได้รับอาราธนาจากชมรมกัลยาณธรรมในงานแสดงธรรมและปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒๔  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ฯ  ต่อมาชมรมกัลยาณธรรมเห็นว่าการบรรยายดังกล่าวมีประโยชน์ น่าพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะแก่การจัดพิมพ์

ของขวัญอันประเสริฐยิ่งนั้น  ไม่มีใครสามารถมอบให้แก่เราได้  แท้จริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วกับเรา แต่จะมีความหมายอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้ประโยชน์หรือต่อยอดให้เกิดความดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป  หาไม่แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ดูเหมือนไร้ค่าหรือถูกมองข้ามไป  ขณะที่ทรัพย์ ยศ อำนาจ หรือสิ่งที่ฉาบฉวยผิวเผินทั้งหลาย กลับเป็นที่หมายปอง หรือถูกยกให้มีความสำคัญขึ้นมาแทน 

ของขวัญอันประเสริฐของชีวิตนั้นได้แก่อะไร  คำตอบมีอยู่แล้วในหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้   เมื่อได้อ่านแล้ว ท่านย่อมมองเห็นได้เองว่า ไม่ว่ายากดีมีจน อยู่ในสถานะใด เราแต่ละคนล้วนมีสิ่งทรงคุณค่าไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากัน ไม่มีใครต่ำต้อยกว่าใคร  กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้ว ชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากหรือน้อย ก็อยู่ที่ว่าจะใช้ของขวัญที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์เพียงใดต่างหาก

ขออนุโมทนาชมรมกัลยาณธรรม  ซึ่งมีกุศลฉันทะในการเผยแผ่ธรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งการจัดบรรยายและจัดพิมพ์หนังสือ มีผลงานมากมายอันเปี่ยมด้วยคุณภาพในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี  หวังว่าหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้จะมีส่วนสมทบในการเสริมสร้างสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติ เอื้อให้ทุกท่านมีชีวิตที่ผาสุก สงบเย็น และเข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์

พระไพศาล วิสาโล
วันมหาปวารณา
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved